Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70

Siste nytt fra Østfold kollektivtrafikk

Salgskontoret ved bussterminalen i Fredrikstad avvikles 6. oktober

Avvikling av salgskontoret ved terminalen var opprinnelig planlagt til 1. januar 2015. Betydelig redusert aktivitet ved terminalen som følge av gravearbeid i Bryggeriveien gjør det imidlertid naturlig å avvikle driften fra et tidligere tidspunkt
Les mer...

MobilApp som viser informasjon i busskort

Studentene Cato Aleksander Goffeng ved HiØ og Thor Jarle Johnsen Skinstad ved NTNU har utviklet en mobil–App som kan lese av og vise innholdet på et elektronisk reisekort.
Les mer...

Via Tours i Halden

holder ikke lenger åpent på lørdager.
Les mer...

Forslag til kollektivtilbud til Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015...
Ønsker bedre samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold...
Samarbeidsavtale med Inspiria science center om nytt formidlings- og undervisningsopplegg...
Høy tilfredshet med Nettbuss...
Foreslår nytt busstilbud mellom Karlstad og Østfold...
Skoleskyss under lærerstreiken...
Vær obs på store endringer på bussterminalen i Fredrikstad fra 18. august!...
NYHETSARKIV
Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS