Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70

Siste nytt fra Østfold kollektivtrafikk

Høy tilfredshet med Nettbuss

Kundetilfredsheten øker betydelig i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold fra 1. til 2. kvartal 2014. Andelen ”tilfredse med turen alt i alt” har økt fra 91 til 96 prosent.
Les mer...

Foreslår nytt busstilbud mellom Karlstad og Østfold

Østfold fylkeskommune og Region Värmland har gjennomført en mulighetsstudie av busstilbudet langs E18 mellom Karlstad og Mysen⁄Askim med videre forbindelse mot Oslo. Rapporten konkluderer med at det er et visst marked for å etablere et kollektivtilbud over grensen ved Ørje, men samtidig at det er knyttet flere utfordringer til et slikt tilbud.
Les mer...

Skoleskyss under lærerstreiken


Les mer...

Vær obs på store endringer på bussterminalen i Fredrikstad fra 18. august!...
Nye rutetider sommer og høst 2014...
Handlingsprogram til Regional transportplan for perioden 2015-18 er vedtatt...
Glade for buss-satsing...
Felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet...
Fortsatt pendlertilbud mellom Mysen og Oslo...
Suksess for gratis buss og tog i russetiden...
NYHETSARKIV
Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS