Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Skysskort

Alle skysselever i grunnskolen i Østfold får tildelt et elektronisk skysskort.

Unntaket er elever i 1. klasse som får et refleksmerke som kan klistres på ranselen. Skysskort og refleksmerker deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene

Hvis du har skolekort så skal du beholde dette, selv om du søker for nytt skoleår eller bytter skole.
Skysskortet er ditt private kort, og hvis du har rett til fri skoleskyss neste skoleår, så vil kortet bli oppdatert automatisk når du kommer på bussen første skoledag.

Elever i 1. klasse:
 • Skysselever i 1. klasse får utdelt en refleks som skyssbevis.
 • Refleksbrikken gjelder for et skoleår de dager det er skole, og gjelder en reise tur⁄retur hjem–skole hver dag frem til kl 1800.
 • Det er viktig at du tar godt vare på refleksbrikken! Hvis du har glemt eller mistet denne, vil du likevel få være med bussen, men du må gi beskjed til skolen slik at du kan få en ny refleks.
 • Det er ikke nødvendig å levere tilbake refleksbrikken når skoleåret er slutt.

Elever i 2. – 10. klasse:
 • Skysskortet er merket med elevens navn og skole på baksiden og er allerede registrert på kortnummer i billettsystemet.
 • Kortet følger elevene gjennom skoletiden og skal derfor ikke leveres inn ved skoleårets avslutning.
 • Skysskortet er gyldig for et skoleår de dager det er skole, og gjelder for en reise tur⁄retur hjem–skole hver dag i tidsrommet kl 0600 – kl 1800. Begge reisene gir mulighet til fri overgang i inntil 90 minutter.
 • Det kan være enkelte elever som trenger flere reiser i kortet. Skolen må da sende søknad til Østfold kollektivtrafikk så vil kortet bli programmert for dette.
 • Skysskortet må være med under hele reisen, og er underlagt gjeldende befordringsvedtekter. Misbruk medfører at kortet blir inndratt. Misbrukte eller mistede kort blir sperret for bruk.
 • Kortet bør oppbevares i plastholderen og helst ikke sammen med mobiltelefonen. Det må ikke klippes hull i kortet, da kan kortet slutte å fungere.
Eleven må lese av kortet hver gang han⁄hun går ombord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser og man hører et pip. Kortet er nå registrert og eleven har gyldig billett.

Glemt, mistet eller ødelagt skysskort:

 • Ta godt vare på skysskortet! Dersom du har glemt, mistet eller ødelagt kortet, vil du likevel få reise til skolen uten å betale. Gi beskjed til skolen, og i løpet av dagen må du få nytt skysskort eller midlertidig reisebevis fra skolen din.
 • Skolen sender så melding om mistet skysskort til Østfold kollektivtrafikk, som lager nytt kort som sendes til skolen pr post.
 • Eleven får midlertidig reisebevis til han⁄hun får nytt skysskort på skolen.
 • Mistede skysskort blir sperret for bruk.
 • Uten skysskort eller midlertidig reisebevis, må du betale for reisen hjem fra skolen.


Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS