Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finner du her. Du kan også bruke skjemaene som pdf–fil og excel–fil nedenfor ved søknad om tilrettelagt skoleskyss.Skjemaene kan også brukes for etteranmeldelse av ordinære busselever.

Elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke <her>.

NB! Skoletider må registreres med timer og minutter på formen <tt:mm>, for eksempel 09:00.

Helseattest⁄erklæring finner du både som <pdf–fil> og <excel–fil>.

Søknadsskjema og eventuelt attest⁄helseerklæring sammen med dokumentasjon kan sendes;
– pr post til Østfold kollektivtrafikk – Postboks 220 – 1702 Sarpsborg
– pr fax til 69 12 65 03
– pr e–post til skoleskyss@ostfoldfk.no

(NB! Dersom det gjelder søknader som krever helseattest, så vil vi ikke anbefale at dette sendes elektronisk, og slike søknader vil forøvrig forutsette underskrift og stempel)

Du finner også søknadsskjema både som <pdffil> og <excelfil>.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS