Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Skolekort

Ved skolestart vil de fleste elevene i videregående skole motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene.

Spesielt om bruk av skolekort:

  • For elever som har rett til fri skoleskyss, vil kortet aktiviseres slik at dette kan benyttes ved reise til og fra skolen. 
  • Skolekortet gjelder for et skoleår de dager det er skole, for en reise tur⁄retur hjem – skole hver dag i tidsrommet kl 0600 – kl 2359. Hvis du har behov for fast skyss utover dette, kan tidspunktet endres. Er det nødvendig for deg å bytte buss underveis, vil kortet programmeres for dette. Begge reisene gir mulighet til fri overgang i inntil 90 minutter. Det kan være enkelte elever som trenger flere reiser i kortet. Skolen må da sende søknad til Østfold kollektivtrafikk om dette.
  • Skolekortet gjelder ikke på bussen i skolens ferie– og fridager.
  • Skolekortet må medbringes under hele reisen og er underlagt gjeldende befordringsvedtekter. Misbruk medfører at kortet blir inndratt. Misbrukte eller mistede⁄ ødelagte skolekort vil bli sperret for bruk.
  • Kortet bør ikke oppbevares sammen med mobiltelefonen. Det må ikke klippes hull i kortet, da vil kortet slutte å fungere.
  • Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan bruke skolekortet som et vanlig busskort og fylle på f.eks. Østfoldbillett Ungdom eller reisepenger. Prisen vil være som vanlig, men du slipper kortkostnaden på kr 50,–.
Du må registrere kortet hver gang du går om bord i bussen. Dette gjøres raskt og enkelt ved å holde kortet mot kortleseren. Vent til den grønne lampen lyser, og du hører et pip. Kortet er nå registrert, og du har gyldig billett.

Hvis det er elever med rett til skyss som opplever at kortet ikke virker på bussen, må vi få melding om dette. Dagen etter at beskjed er gitt, vil kortet virke på bussen.

Glemt, mistet eller ødelagt skolekort:

  • Ta godt vare på skolekortet! Hvis du mister eller ødelegger kortet, må du kontakte skolen for å få et nytt (gebyr kr 200,–).
  • Du må betale på bussen til du får ordnet nytt kort.
  • Misbrukte eller mistede⁄ødelagte skolekort vil bli sperret for bruk.
  • Uten skolekort, må du betale for reisen hjem fra skolen.Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS