Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Søknad om skoleskyss til videregående skoler

Hvis du har behov for busstransport til og fra skolen, er det ikke nødvendig å søke om dette. Østfold fylkeskommune bruker et eget skoleskyssprogram som automatisk beregner avstanden fra hjem til skole for alle elever i fylkeskommunens inntakssystem, og utstedt skolekort til alle som har over 6 kilometer.

Ved søknad om tilrettelagt skoleskyss skal skjemaene nedenfor brukes.

Søknadsskjema finner du både som <pdf–fil> og <excel–fil>. NB! Skoletider må registreres med timer og minutter på formen <tt:mm>, for eksempel 09:00. Helseattest⁄erklæring finner du både som <pdf–fil> og <excel–fil>.

Siden skjemaene er ordinære excel– filer, må du sende dette som vedlegg til e–post hvis du ønsker å sende skjemaet elektronisk (NB! Dersom det gjelder søknader som krever helseattest, så vil vi ikke anbefale at dette sendes elektronisk, og slike søknader vil forøvrig forutsette underskrift og stempel).

Søknadsskjema og eventuelt attest⁄helseerklæring sammen med dokumentasjon kan sendes;
– pr post til Østfold kollektivtrafikk – Postboks 220 – 1702 Sarpsborg
– pr fax til 69 12 65 03
– pr e–post til skoleskyss@ostfoldfk.no

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS