Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Tilrettelagt skoleskyss

Velkommen til vårt skysstilbud!

<her> finner du skolekyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer.

Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette.

Skoleskyssen gjennomføres vanligvis med buss, men vil ved behov og etter særskilt søknad kunne foregå med minibuss eller drosje. Selv om ansvaret ligger hos fylkeskommunen eller kommunen, utføres selve kjøringen av private transportører etter nærmere avtaler.

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen. For å søke om tilrettelagt skoleskyss må det foreligge en helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven. Søknaden behandles av fylkeskommunens Samferdselsseksjon. Vanlig behandlingstid er cirka en uke. Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00.

Det er Østfold kollektivtrafikk som organiserer skoleskyssen i Østfold. Hvis du har spørsmål om skysstilbudet, transportør og lignende, finner du riktig kontaktinformasjon her.

Kontaktinformasjon til Østfold kollektivtrafikk:
Sentralbord: tlf 69 12 54 70

Kundesenter har åpent man–fre 7–21, lør 8–19, søn 13–20
Ring tlf 177 for ruteopplysning
www.ostfold–kollektiv.no

Kjørekontor (alle henvendelser som gjelder Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde):
tlf 03177 ¦ Avbestilling sendes til SMS 90 93 42 01 eller skyss@ostfoldfk.no

Østfold fylkeskommune har avtaler med flere transportører om tilrettelagt skoleskyss. Her er en oversikt med kontaktinformasjon:

Halden Taxi (Halden og Aremark)
tlf 69 21 32 00 ¦ www.haldentaxi.no

Minibuss 24–7 (Sarpsborg,Fredrikstad, Hvaler, Råde og Våler)
tlf 95 95 20 10 ¦ www.mb24.no

Moss Taxi (Moss)
tlf 06950 ¦ www.mosstaxi.no

Oslo Taxibuss (Interne transporter i Askim og Hobøl)
tlf 93 00 14 16 ¦ www.oslotaxi.no
e–post: mortenlr@oslotaxibuss.no

Østfold Taxitjenester (Askim, Eidsberg, Marker,Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg,Trøgstad)
tlf 02137 ¦ www.ostfoldtaxi.no
Send SMS for avbestilling til 48 16 77 10 – meldingen skrives med "bostedskommune" "navn på elev" "dato som skal avbestilles" "navn på den som avbestiller"
e–post: skole@ostfoldtaxi.no

Hvilke transportør som får transportoppdrag mellom kommunene vil være avhengig av avtaler og samkjøring. Kontakt oss for nærmere informasjon og avklaring. 

Enkelte kommuner har inngått egne avtaler om tilrettelagt skoleskyss for elever som ikke får undervisning ved sin nærskole. Dette gjelder kommunene Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Rygge, Aremark og Rømskog. Ta kontakt direkte med disse kommunene for informasjon om dette transporttilbudet.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS