Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Region Sarpsborg

SARPSBORG

Rutetider for perioden 2. januar – 25. juni 2017

    – Beregnet kjøretid er ca 25–30 min avhengig av øvrig trafikk.

    – Betjener de fleste togavganger til og fra Oslo på Råde stasjon. Bussen venter inntil 10 minutter ved togforsinkelser. Se nsb.no for informasjon om togtider.    – Betjener de fleste togavganger mot Oslo på morgenen og fra Oslo på ettermiddagen på Fredrikstad stasjon. Bussen venter inntil 10 minutter ved togforsinkelser. Se nsb.no for informasjon om togtider.
Se Flexx for flere tilbud.
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS