Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Region Fredrikstad

FREDRIKSTAD OG HVALERRutetider for perioden 2. januar – 25. juni 2017


    – Beregnet kjøretid er ca 25–30 min avhengig av øvrig trafikk.    – Betjener de fleste togavganger mot Oslo på morgenen og fra Oslo på ettermiddagen på Fredrikstad stasjon. Bussen venter inntil 10 minutter ved togforsinkelser. Se nsb.no for informasjon om togtider.


– Direktebussene:
         Ved reiser mot SØ Kalnes⁄Grålum tillates kun påstigning.
         Ved reiser fra SØ Kalnes⁄Grålum tillates kun avstigning.


Fergeruter

Se Flexx for flere tilbud.
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS