Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Brukerkort og konto

Østfold fylkeskommune har innført et system for elektronisk betaling og bruk av elektroniske kort for Transporttjenesten. Tjenesten leveres av Rogaland Taxi as.

Har du mistet kortet ?
Mistet eller frastjålet kort må meldes til Rogaland Taxi umiddelbart og vil sperres for videre bruk. Du vil motta nytt brukerkort kort tid etter.
TT–brukere får tilsendt et elektronisk kort som benyttes ved betaling i drosjen. De nye kortene kan ikke benyttes i bussene. Det samme kortet brukes fra år til år. Kortet fylles opp med tildelt beløp 2 ganger pr år. NB! TT–kortet nullstilles ved årsskiftet og dette innebærer at du som bruker vil miste restbeløpet i kortet 1. januar hvert år. Ved tildeling i løpet av året vil restbeløpet komme i tillegg til ny tildeling.

Hvis du er usikker på restbeløpet på TT–kontoen din, kan du ta kontakt med Rogaland Taxi på tlf 51 90 90 01.

Det er også mulig å sjekke saldoen ved å sende en SMS med brukernummer til 404 66 000. Svar om saldo mottas i løpet av få sekunder (kostnaden er avhengig av hvilke abonnement du har, men det regnes ingen provisjon for denne tjenesten slik at du kun betaler faktisk kostnad ved å sende og motta SMS).

Egenandel
Det er en egenandel på kr 15,– pr tur som betales direkte til sjåfør når turen foretas. Inntektene brukes til å øke den økonomiske rammen for ordningen.


Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS