Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70



Grensependel

Grensependelen gir reisemuligheter mellom Strømstad og Kalnes. Ruteinformasjon finner du på 111 Grensependel Halden–Nordby–Strömstad.


Västtrafik endret tilbudet mellom Strømstad og Halden i høst slik at linje 111 korresponderer med pendlertilbudet med linje 150 mellom Halden og Kalnes.

Korrespondansen gjelder avgangen med linje 150 som er på Svinesundsparken kl 0615 og 0715 mot Kalnes og kl 1540 og 1655 mot Halden. Linje 111 vil ha avgang fra Strömstad stasjon kl 0525 og 0620 og fra Svinesundsparken mot Strömstad kl 1550 og 1716.

<Her> finner du rutetider for busslinje 150 Direktebuss Halden–Grålum–Sykehuset Østfold.

Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ gjelder for hele reisestrekningen Strömstad–Kalnes (fremvises sammen med kvittering). For enkeltbilletter gjelder lokale priser i Østfold på linje 150 og tilsvarende Västtrafik sine priser på linje 111.

NB! Denne linjen er kontantfri, dvs at du ikke kan bruke kontanter ved betaling ombord i bussen. Det er heller ikke mulig å benytte Mobilbilletten som gjelder i Østfold på linje 111 eller få overgang med enkeltbillett fra andre lokale busser i Østfold.

Følgende rabattkort kan brukes på Grensependelen:

–        Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ utvides til å gjelde både for strekningen Strömstad – Halden. Kortet selges hos Västtrafik (se www.vasttrafik.se for mer informasjon). Verdikort fra Västtrafik kan kjøpes på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån på Strømstad torg .

–        Flerkommun+ gjelder også på lokale busser* innenfor Halden kommune.

–        Periodekort** fra Østfold kollektivtrafikk kan fortsatt brukes på linje 111 innenfor Halden kommune, men kontantkort⁄autoreise kan ikke brukes.

*        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert Flerkommun+ kort med utløpsdato på Østfold kollektivtrafikk sine lokale busser i Østfold – det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering.
**        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert periodekort med utløpsdato. Ta med en kvittering⁄kortinformasjon i forbindelse med aktivisering av kortet på en lokalbuss i Østfold. Du kan ikke aktivisere kortet på linje 111.

KONTANTFRI REISE

Du kan betale med diverse kredittkort med Västtrafik sine busser på linje 111.

Det er ikke lenger mulig å forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden eller betale med debetkort på bussen. Du kan heller ikke betale med kontanter på bussen.

Västtrafik endret priser, aldersgrenser og noen soner fra 3. januar. Les mer <her>. Den største endringen er at reisende mellom 20 og 25 år, som ikke studerer, vil måtte begynne å betale voksenpris.

For oppdaterte rutetider – bruk søkemotoren på venstre side eller ring til ruteopplysningen på norsk– eller svensk side:

– på norsk side tlf 177, eller
– på svensk side tlf 0771–41 43 00

KONTAKTINFORMASJON
Västtrafik tlf (+46) 0771–41 43 00
Østfold kollektivtrafikk tlf (+47) 69 12 54 60

PRISER OG RABATTORDNINGER

Ved lokale reiser i Østfold
For lokale reiser i Østfold gjelder prisregulativet til Østfold kollektivtrafikk (se Priser i menyen eller "prisbrosjyre" for mer informasjon). Verdikort eller autoreise kan ikke benyttes på Grensependelen, men periodekort fra Østfold kollektivtrafikk gjelder innenfor Østfold. Dette kan ikke kombineres med enkeltbillett, verdikort eller periodekort fra⁄til Strömstad.

Du må bruke kredittkort ved kjøp av enkeltbilletter og kort på Linje 111. Du kan ikke lenger forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden.

...ved lokale reiser i Strömstad
For lokale reiser i Strömstad gjelder priser og kortordninger til Västtrafik – se www.vasttrafik.se.

...ved reiser mellom Østfold og Strömstad
Du kan reise med Västtrafiks enkeltbilletter og verdikort over landegrensen. Disse kan man kjøpe på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån i Strømstad sentrum (ved N. Hamnen).

Familierabatt: 1 barn under 6 år reiser gratis sammen med voksen som reiser med enkeltbillett.
Barn⁄Honnørrabatt: Aldersgrense for barnebillett er t.o.m. 19 år og for honnør f.o.m. 65 år.
Periodekort: Flerkommun+ gjelder for reise over grensen – se www.vasttrafik.se for mer informasjon.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS