Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Universell Utforming

Alle busser i Østfold skal være universelt utformet, men hva innebærer egentlig dette?

Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjon i funksjonsevne hos innbyggerene, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når du lager noe som er universelt utformet, vil du nå alle målgruppene gjennom en og samme løysning.

Kravet til bussmateriell og universell utforming er EU`s bussdirektiv, som blant annet handler om krav til skriftlig og muntlig informasjon⁄holdeplassanrop, kontrastmerking og kontrastfarger, rullestolbrampe eller heis i bussen mv. 

Alle busser skal tilfredsstille krav i EU–direktiv 2001⁄85⁄EG eller ECE–r107 vedrørende tilpasning for barnevogner, rullestoler og funksjonshemmede. Plassen som avsettes skal minst være 200 cm for busser i kategori A (klasse 1), 130 cm for busser i kategori B (klasse 1) og C (klasse 2). Busser i kategori D (Midibuss) skal være universelt utformet for å befordre reisende med barnevogn⁄rullestol.

Når det gjelder rullestolplasser⁄barnevogner i bybusser så gjelder det at det skal avsettes en plass i bussen. Denne plassen er plassert ved bakdør og det er ingen krav til innfesting i gulv, men stolen sikres ved at den settes med ryggen mot kjøreretning og har en liten vegg på siden og bak . Dette for at stolen skal holdes mest mulig i ro under kjøring.

Definisjonen på en rullestol er i hht Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) slik: Rullestol: Innretning, med 3 eller flere hjul og⁄eller belter, som er særskilt konstruert for forflytning av en person med redusert gangevne. Innretningen må ha egenvekt ikke over 250 kg (inklusiv eventuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bredde ikke over 80 cm. Dersom innretningen er motordrevet, må den være konstruert for en hastighet som ikke overstiger 10 km⁄t. Slik innretning anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikkloven § 2. I tillegg må vektbegrensninger på rullestolrampe og heis følges.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS