Om honnørkortet

Januar 2017 fikk honnørkortet for uføretrygdede og blinde et mer praktisk format, bedre kvalitet og endret farge. Endringene kommer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne av dagens honnørkort.

Nytt blått honnørkort i bankkortformat

Det nye blå honnørkortet er i bankkortformat og vil fortsatt være et tilleggslegitimasjonskort. Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.

Kortet gir også rett til honnørrabatt for medfølgende ektefelle⁄registrert partner uansett alder. Honnørkortet gjelder også for blinde og svaksynte som ikke mottar uføretrygd.

 

Grønt legitimasjonskort for personer med døvblindhet

Det grønne legitimasjonskortet for honnørrabatt for personer med døvblindhet har også fått bankkortformat og bedre kvalitet.

Kortet for personer med døvblindhet gir også rett til gratis reise for ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte.

 

Automatisk utsendelse fra NAV

Personer som innvilges uføregrad 50% eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Norges Blindeforbund utsteder kort for blinde og svaksynte uten uføretrygd. Nasjonal kompetansesenter for døvblinde utsteder det særlige honnørkortet til personer med døvblindhet.

 

Varighet på gamle honnørkort

NAV begynner å dele ut de nye kortene i januar.

Eksisterende brukere trenger ikke å bytte til nytt kort da dagens honnørkort fortsatt vil være gyldig. Hvis det gamle honnørkortet ditt er slitt, kan du velge å bytte til nytt kort. Det er ikke satt en bestemt dato for når gamle kort skal være faset ut.

Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjon og trenger derfor ikke det nye honnørkortet.


Publisert 6. mars 2017. Sist oppdatert 25. januar 2019