Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Velkommen til skoleskyssen

Skyss av skoleelever er en av de viktigste oppgavene til Østfold kollektivtrafikk, og vi har derfor laget en ny brosjyre for å informere elever, foresatte og skolene om hvilke retningslinjer som gjelder og hva vi kan tilby.

Skolereiser utgjør en betydelig andel av alle bussreiser som gjennomføres i Østfold hvert år. Det ble samlet gjennomført nærmere 2,3 mill bussreiser av elever som har rett til fri skoleskyss i 2015, fordelt med 1,3 mill i grunnskolen og 0,9 mill i videregående skole.
<Her> finner du en brosjyre med mer informasjon om skysstilbudet i Østfold.

Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS