Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Direktebussen mellom Sarpsborg og Fredrikstad fortsetter

Bypakke Nedre Glomma har besluttet å videreføre tilbudet om direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad fram til sommeren 2017.

Linje 205 Direktebuss Sarpsborg–Fredrikstad ble startet i august som en forsøksordning med totalt 14 avganger i hver retning på hverdager. Tilbudet har halvtimesfrekvens fra begge bussterminalene mellom kl 0615–0845 og 1345–1715.

I følge Olav I. Moe, leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, har hensikten vært å prøve ut et mer direkte og raskere tilbud mellom byene for å se om det kan være grunnlag for et slikt tilbud på lengre sikt. Bussen stopper kun på bussterminalene i hver by, og kundegrunnlaget er delvis faste kunder, som dermed får et bedre og raskere tilbud, men enda viktigere er nye kunder som i dag kjører bil på denne strekningen.

Tilbudet som videreføres vil imidlertid reduseres noe. Avgangene kl 0615, 0845, 1645 og 1715 vil ikke videreføres. Årsaken er få passasjerer og at Glommaringen er et godt alternativ på disse tidspunktene.

Så langt har tilbudet hatt ca 1.000 passasjerer hver uke, som gir et gjennomsnitt på ca 7 passasjerer pr avgang. Avgangene som er best tilpasset vanlige arbeidstider har hatt mellom 10– og 15 passasjerer i gjennomsnitt.

Informasjon om Bypakka finnes på www.bypakkenedreglomma.no.      
Rutetabell fra januar 2017 finner du <her>.

Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS