Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Videreføring av utvidet TT-ordning våren 2017

Østfold er blant fylkene som får størst tilskudd når prøveordningen med utvidelse av Transporttjenesten for brukere med særlige behov videreføres i 2017.

Østfold kollektivtrafikk deltok i en statlig forsøksordning for utvidelse av Transporttjenesten (TT–ordningen) for brukere med særlige behov høsten 2016. Ordningen ga mange ekstra reiser for rullestolbrukere og blinde⁄svaksynte i hele Østfold. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 videreført ordningen og vil i første omgang prioritere de fylkene som har hatt dette tilbudet tidligere.

Østfold var en av fylkene som fikk mest midler til fordeling høsten 2016 og får derfor mulighetene til å videreføre det samme tilbudet utover i 2017. Støtten utgjør hele 17.000,– kroner til hver av de omlag 650 TT–brukerne som omfattes av ordningen i Østfold. Støtten kommer i tillegg til de midlene som allerede benyttes til TT–ordningen i Østfold.

Målet med tildelingen er at flere reiser skal gi mulighet til et mer aktivt og sosialt liv.

Tildelingen gjelder i første omgang fram til sommeren.

Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS