Reiseinfo
Andre rutetabeller
Ekspressbusser
Grensependel
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Lokale bussruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Indre Østfold
Langruter
Ruteopplysning
Transporttjenesten
Brukerkort og konto
Søknad
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Region Fredrikstad

FREDRIKSTAD OG HVALER
Rutetider for perioden 18. august 2014 – 4. januar 2015

100 Moss–Fredrikstad–Halden (det er satt opp en direktebuss merket "100 E6–Remmen–Halden" fra Fredrikstad kl 0735 –som kjører E6 mellom Solbergtårnet og Svinesundsparken og er på HiØ ca 0810).TE6 TIMEkspressen Hvaler–Fredrikstad–Råde–Oslo (mrk at avg mot Skjærhalden har avg 25 min over timen fra Fredrikstad, ikke 20 min over)

Fergeruter

Se Flexx for flere tilbud.

Rutetider for perioden 5. januar – 3. mai 2015

Fergeruter

Se Flexx for flere tilbud.
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS