Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Region Fredrikstad

FREDRIKSTAD OG HVALERRutetider for perioden 5. januar – 3. mai 2015

Oppdatert terminalkart for Fredrikstad bussterminal finner du <her>.

Fergeruter

Se Flexx for flere tilbud.
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS