Nå går bussene som vanlig – men, ikke i Sarpsborg og Fredrikstad !

Alle bussene i Østfold kjører nå det ordinære høsttilbudet. I Sarpsborg og Fredrikstad får de fleste arbeidsreisende flere bussavganger i rushtiden som følge av nytt rutetilbud i Nedre Glomma-regionen.

For å nå målene om redusert bilbruk i Nedre Glomma er busstilbudet blitt betydelig forenklet og de viktigste reisestrekningene er prioritert. Det innebærer blant annet flere bussavganger til Fredrikstad sentrum fra Rekustad/Østfoldhallen, Hauge/Lisleby, Ambjørnrød/Pettersand, Vikerkilen, Langøya, Øra og Begby, og til Sarpsborg sentrum fra Sandbakken, Ise, Hafslundsøy, Grålum/Kalnes og Greåker.

Nye tilbud er i stor grad tilpasset arbeidsreisende med flere avganger i rushtidene. Målet er at flere innbyggere i regionen skal ta bussen til og fra jobb. Samtidig er det lagt opp til et bra busstilbud gjennom dagen, og det er flere avganger i helgene.

- Selv om vi har ikke kommet helt i mål med alle tilbudene som ble foreslått høsten 2017, så mener vi at dette er en god start, sier Olav Moe, leder av Samferdselskomitèen i Østfold fylkeskommune.

-  Vi setter stor pris på tilbakemelding om det nye tilbudet og har allerede gjennomført flere endringer etter innspill fra kundene. Vi er allerede kjent med noen mangler i tilbudet, og vi ser på mulighetene for å rette på disse, sier Moe videre.


Der det bor mest folk

Målet med omleggingen er et enklere kollektivtilbud med hyppigere avganger og kortere reisetid på bussen. Det nye busstilbudet har 11 hovedlinjer i Nedre Glomma.

- Det nye busstilbudet gir en tydelig prioritering på noen hovedlinjer, og dette gir føringer for andre strekninger og områder i Nedre Glomma, sier direktør i Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen.

Det er de reisestrekningene som har flest passasjerer som har blitt prioritert. Hovedbusslinjene betjener de områdene hvor det bor og reiser mest folk. 


Gratis bestillingstransport

80 % av alle innbyggere i Nedre Glomma vil ha en holdeplass til en hovedbusslinje innenfor en rekkevidde på 500 meter. I områder med færre reisende er det lokalbusslinjer og Flex bestillingstransport. I tillegg kommer regionbusser og ekspressbusser.

- Flere avganger har hatt veldig få eller ingen passasjerer. Noen av disse rutene har blitt erstattet med Flex bestillingstransport, som er gratis ut året, sier Johnsen. I Sarpsborg vil dette påvirke rutetilbudet i Skjeberg, Kurland og Alvim, og i Fredrikstad vil dette påvirke rutetilbudet i Vikane, Skjærviken, Glombo og på Årum.

 

Grundig forarbeid

Johnsen understreker at det er gjort grundig forarbeid i forbindelse med omleggingen av kollektivtilbudet i Nedre Glomma.

- Som grunnlag for et nytt tilbud er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder, sier Johnsen.

 

Fakta om nytt kollektivtilbud

20. juni 2018 startet et helt nytt rutetilbud i Nedre Glomma. Høstrutene gjelder fra 20. august. Som grunnlag for det nye kollektivtilbudet er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder.

Konsulentfirmaet Urbanet Analyse og Asplan Viak har brukt disse dataene til å utarbeide forslaget til nytt rutetilbud. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser og andre tiltak for medvirkning og innspill til et nytt tilbud. Det er utarbeidet rapporter for hhv Nedre Glomma og resten av Østfold. 

 

Les mer om bakgrunnen for nytt busstilbud i Østfold her.

Les mer om det nye busstilbudet i Sarpsborg og Fredrikstad her.

Rutetabellene for høstrutene i Nedre Glomma ser du her.

Rutetabellene for høstrutene i resten av fylket ser du her.

 


Publisert 17. august 2018. Sist oppdatert 8. juli 2019