Nordbytunnelen helstengt i helgen - gjenåpner mandag

Nordbytunnelen stenges i begge retninger førstkommende helg fra kl. 20.00 fredag. Samme helg vil mange militære kolonner passere sørover mot Fredrikstad. Vegvesenet forventer lange køer og redusert framkommelighet.

Dette vil også påvirke busstrafikken, beregn derfor god tid dersom du skal reise med NX3, NX6 eller Flybussen denne helgen.

- Unngå å reise forbi Nordbytunnelen denne helgen, fastslår avdelingsdirektør Nils Audun Karbø. - Må du reise, beregn god tid og bruk omkjøringstraseene.

Det er de tekniske forberedelsene til gjenåpningen som krever at tunnelen må stenge i begge løp.

Les hele pressemeldingen her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/Pressemeldingsarkiv/Region+%C3%B8st/nordbytunnelen-helstengt-i-helgen-gjenapner-mandag


Publisert 8. november 2018. Sist oppdatert 18. juni 2019