Omkjøring linje 116 og 187 i Fredrikstad

Gjelder fra 24. april til og med 22. mai.

På grunn av kommunale gravearbeider, vil Oredalen være stengt for gjennomkjøring for buss.

Dette innebærer at linje 116 Fredrikstad-Sellebakk-Kjølshunn-Skjærviken og 187 Ambjørnrød-Kvernhuset skole, må kjøre via Paul Holmsens vei mellom Veumveien og Joruns vei.

Følgende holdeplasser blir ikke betjent:

  • Oredalen Trafo
  • Oredalsveien
  • Oredalen
  • Sandbækveien
  • Paul Holmsens vei

 

Kart

Rød linje er veistrekningen som nå ikke kjøres, mens blå stiplet linje viser omkjøringstrasèen.

 Kart for omkjøringstrasè i Oredalen


Publisert 9. april 2019. Sist oppdatert 18. juni 2019