Positiv passasjerutvikling i 2016 for lokalrutene i Østfold

Veksten var på i underkant av 4 % sammenlignet med året før.

I januar ble det registrert nesten 800.000 passasjerer, som gir en vekst på hele 11% sammenlignet med samme periode i fjor.

Tabellen under viser totalt antall passasjerer på lokale bussruter i Østfold i perioden 2014 - 2017.

Passasjerutvikling for lokale bussruter i Østfold 2014-2017

 

Størst økning på stamlinjene

Det er spesielt stamlinjene som øker mest. Tabellene under viser antall passasjerer på busslinje 200, 204, 211, 2460 og Metrobussene i Moss.

Som tabellen under viser, økte linje 200 Glommaringen med 15 % fra 2015 til 2016.

Glommaringen

 

Linje 204 Ringrute i Sarpsborg hadde en 17 % økning.

Busslinje 204 Ringrute i Sarpsborg

 

Linje 211 Skjeberg-Sarpsborg-Råde hadde 13 % flere passasjerer i 2016 enn i 2015.

Busslinje 211 Skjeberg-Sarpsborg-Råde

 

Linje 2460 Fredrikstad-Kalnes økte med 16 %.

Busslinje 2460 Fredrikstad-Kalnes

 

Også Metrobussene i Moss har hatt en stor økning i antall passasjerer - hele 14 % flere passasjerer i 2016 enn i 2015.

Tabellen under viser antall passasjerer fra 2014 - 2016 på de to Metro-linjene og servicerutene i Moss. 

Metrobuss i Moss

 

 

 

 

 

 


Publisert 12. februar 2017. Sist oppdatert 12. februar 2017