Prisendring fra 1. februar 2017

Fylkestinget har vedtatt en prisendring på periodekortene i Østfold i forbindelse med budsjettbehandlingen for neste år. Samlet vil dette gi en merinntekt på 2.5 millioner kroner.

Følgende endringer gjelder fra 1. februar 2017:

  • Prisen på Honnør kort økes slik at 7 dager koster kr. 110,– 30 dager kr. 350,– og 180 dager kr. 1750,–
  • Studenkortene holdes mest mulig uendret, men prisen for 7 dager senkes til kr. 110,–
  • Østfold kort for voksen vil koste kr. 220,– for 7 dager, kr. 700,– for 30 dager og kr. 3500,– for 180 dager.
  • Nedre Glomma kortet vil koste kr. 600,– for 30 dager.
  • Prisen for periodekort for Barn og Ungdom og UngVoksen beholdes uendret.

 

Prisen for enkeltbilletter vil ikke bli hevet og beholdes uendret fra dagens satser.

 

Her finner du ny prisbrosjyre gjeldende fra 1. februar i pdf-versjon.

Her finner du samme brosjyre med bla-funksjon.

 


Publisert 26. januar 2017. Sist oppdatert 2. februar 2017