Reisevaneundersøkelse for elever i videregående opplæring i Østfold

Vi ønsker å vite mer om hvordan elevene reiser til skolen og hvordan de opplever tilbudet fra Østfold kollektivtrafikk.

SMS sendt til elevene

Vi ønsker at alle elevene skal delta i undersøkelsen, uavhengig av om de har rett til skoleskyss eller om de bruker tilbudet vårt.

Undersøkelsen er nettbasert og informasjon med en lenke til spørsmålene er i dag sendt som SMS til ca 13.000 elever. 

Undersøkelsen er ikke veldig omfattende og kan besvares i løpet av noen minutter. 

 

Alle er med i trekningen av premie

Undersøkelsen omfatter alle elevene som er tilknyttet en av de videregående skolene i regi av Østfold fylkeskommune, i tillegg til elever ved fire privatskoler der vi har mottatt telefonnummer til elevene.

Alle som besvarer undersøkelsen blir med i trekningen av pizza og kino sammen med hele klassen.

Undersøkelsen er selvsagt anonym.

 

Resultatene klare 20. november

Undersøkelsen er bestilt av Samferdselskomiteen, og resultatene vil rapporteres dit til møte 20. november.

 


Publisert 29. oktober 2018. Sist oppdatert 18. juni 2019