Si din mening om nye busstilbud i Østfold

Fylkestinget har bedt om en gjennomgang av busstilbudet i Østfold. Forslaget for Sarpsborg og Fredrikstad var ferdig høsten 2017 og ble iverksatt fra sommeren 2018. Nå er det tilbudet i resten av Østfold som står for tur.

Rapporten med forslag til nye tilbud er sendt på høring til alle kommunene og andre interessenter. Høringsfristen for tilbud i Moss og Rygge er satt til 15. oktober, mens tilbudet i øvrige kommuner og mellom regionene er satt til 30. november 2018.

 

Rapporten «Utredning av kollektivtilbudet i Østfold» finner du her.

Saken som ble behandlet i Samferdselskomiteen finner du her (sak 52/2018).

 

Viktig å være klar over!

Det er viktig å være klar over at forslagene i rapporten er konsulentenes anbefaling, og at disse ikke har vært til politisk behandling i fylkeskommunen. Planen er å vedta nye tilbud for Moss og Rygge i løpet av desember 2018, mens tilbudet i andre deler av Østfold først vil behandles i februar 2019.

 

Gi oss gjerne en tilbakemelding eller send oss innspill til nye busstilbud

Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding på anbefalingene i rapporten eller innspill til nye busstilbud, kan du sende en melding på facebook eller en e-post til kollektivtrafikk@ostfoldfk.no.

 


Publisert 14. september 2018. Sist oppdatert 18. juni 2019