Grensependel

Grensependelen gir reisemuligheter mellom Strømstad og Kalnes.

Busslinje 111 Grensependel Halden–Nordby–Strømstad.

 

Endret høsten 2015

Västtrafik endret tilbudet mellom Strømstad og Halden høsten 2015 slik at linje 111 korresponderer med pendlertilbudet med linje 150 mellom Halden og Kalnes.

Korrespondansen gjelder avgangen med linje 150 som er på Svinesundsparken kl 0610 og 0703 mot Kalnes og kl 1550 og 1715  mot Halden. Linje 111 har avgang fra Strömstad stasjon kl 0525 og 0620 og fra Svinesundsparken mot Strömstad kl 1551 og 1716.

Her finner du rutetider for busslinje 150 Direktebuss Halden–Grålum–Sykehuset Østfold.

 

Betaling

Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ gjelder for hele reisestrekningen Strömstad–Kalnes (fremvises sammen med kvittering). For enkeltbilletter gjelder lokale priser i Østfold på linje 150 og tilsvarende Västtrafik sine priser på linje 111.

NB! Denne linjen er kontantfri, dvs at du ikke kan bruke kontanter ved betaling ombord i bussen. Det er heller ikke mulig å benytte Mobilbilletten som gjelder i Østfold på linje 111 eller få overgang med enkeltbillett fra andre lokale busser i Østfold.

 

Følgende rabattkort kan brukes på Grensependelen:

–        Västtrafik sitt periodekort Flerkommun+ utvides til å gjelde både for strekningen Strömstad – Halden. Kortet selges hos Västtrafik (se www.vasttrafik.se for mer informasjon). Verdikort fra Västtrafik kan kjøpes på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån på Strømstad torg .

–        Flerkommun+ gjelder også på lokale busser* innenfor Halden kommune.

–        Periodebillett** fra Østfold kollektivtrafikk kan fortsatt brukes på linje 111 innenfor Halden kommune, men reisepenger⁄autoreise kan ikke brukes.

*        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert Flerkommun+ kvittering med utløpsdato på Østfold kollektivtrafikk sine lokale busser i Østfold – det er ikke tilstrekkelig med salgskvittering.

**        Du må kunne fremvise kvittering for aktivisert periodekort med utløpsdato. Ta med en kvittering⁄kortinformasjon i forbindelse med aktivisering av kortet på en lokalbuss i Østfold. Du kan ikke aktivisere kortet på linje 111.

 

Kontantfri reise

Du kan betale med diverse kredittkort med Västtrafik sine busser på linje 111.

Det er ikke lenger mulig å forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden eller betale med debetkort på bussen. Du kan heller ikke betale med kontanter på bussen.

Västtrafik endret priser, aldersgrenser og noen soner fra 3. januar 2016. Den største endringen er at reisende mellom 20 og 25 år, som ikke studerer, vil måtte begynne å betale voksenpris. 

 

Priser og rabatter

...ved lokale reiser i Østfold

For lokale reiser i Østfold gjelder prisene til Østfold kollektivtrafikk. Skolekort, reisepenger eller autoreise kan ikke benyttes på Grensependelen, men periodebillett fra Østfold kollektivtrafikk gjelder innenfor Østfold. Dette kan ikke kombineres med enkeltbillett, reisepenger eller periodebillett fra⁄til Strömstad.

Du må bruke kredittkort ved kjøp av enkeltbilletter og kort på Linje 111. Du kan ikke lenger forhåndskjøpe enkeltbilletter hos VIA Tours i Halden.

...ved lokale reiser i Strömstad

For lokale reiser i Strömstad gjelder priser og kortordninger til Västtrafik. Du kan f.eks benytte periodekortet Flerkommun+ – se www.vasttrafik.se. Svenske skolekort kan også benyttes.

...ved reiser mellom Østfold og Strömstad

Du kan reise med Västtrafiks enkeltbilletter og reisepenger over landegrensen. Disse kan man kjøpe på Nordby Kjøpesenter i tillegg til Coop og Pressbyrån i Strømstad sentrum (ved N. Hamnen).

 

Kontaktinformasjon

For oppdaterte rutetider – bruk reiseplanleggeren eller ring til ruteopplysningen på norsk– eller svensk side:

– på norsk side tlf 177, eller

– på svensk side tlf 0771–41 43 00


Publisert 12. september 2016. Sist oppdatert 3. oktober 2018