Nytt busstilbud i Sarpsborg og Fredrikstad

Enklere, raskere og oftere!

Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold.

Nytt tilbud i Nedre Glomma startet allerede 25. juni, mens tilbudet i andre deler av fylket blir behandlet av Fylkestinget i løpet av høsten.

For å nå målene om redusert bilbruk i Nedre Glomma (se Bypakke Nedre Glomma), er tilbudet betydelig forenklet og de viktigste reisestrekningene er prioritert.

Tilbudet er i stor grad tilpasset arbeidsreiser med flere avganger i rushtiden, men det er samtidig lagt opp til et bra busstilbud også i andre områder og til andre kundegrupper.

 

Ny linjestruktur
Det er store endringer i Sarpsborg og Fredrikstad med en helt ny linjestruktur

Linjene som startet 25. juni blir videreført utover høsten. Siden det er skolefri og redusert reisebehov i sommerferien, er tilbudet redusert i denne perioden. Fra høsten 2018 vil antall avganger økes betydelig, og spesielt i rushtrafikken.

 

Hovedbusslinjer og lokalbusslinjer
Nye tilbud omfatter hovedbusslinjer og lokalbusslinjer.

I tillegg kommer regionbusser, ekspressbusser og bestillingstilbudet Flex som ikke inngår i linjekartet, men som er søkbare i reiseplanleggeren eller som tabeller på nettsiden.

Hovedbusslinjene skal betjene områder med store reisestrømmer. De fleste av disse linjene kjøres som pendler hvor alle avganger har samme trasè og betjener bysentra i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er lagt opp til flere avganger i rushtiden på de fleste hovedbusslinjene enn ellers i døgnet.

Det er 11 slike linjer i Nedre Glomma, og ca 70-80% av innbyggerne vil ha en holdeplass til en hovedbusslinje innenfor en avstand på 500 meter.

I områder med færre reiser er det lokalbusslinjer og bestillingstilbud (se flexostfold.no). Disse linjene vil variere avhengig av etterspørselen og vil ofte ha mindre rettlinjede traseer og ha en lavere avgangshyppighet enn hovedbusslinjene.

 

Rushtidslinjer og gratis shuttlebuss
Rushtidslinjene fortsetter som før til Kalnes og Grålum.

Det er også startet en egen, gratis shuttelbuss mellom Fredrikstad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon fergeleie som er tilpasset togtidene.

 

Hva er nytt fra 20. august

Det er enkelte endringer sammenlignet med tabellene som er lagt ut tidligere. Antall avganger tidlig på søndager er redusert på hovedbusslinjene 4, 7, 8, 10, 12 og 14. 

Samtidig styrkes tilbudet med noen flere avganger på hverdager i rushperioden. Dette gjelder for hovedbusslinjene 5, 8, 10, 12, 13, 14 og 15 samt lokalbusslinjene 110, 114 og 116.

Bakgrunnen for endringene er at nye tilbud samlet sett vil ha en betydelig høyere kostnad enn tilbudet før 25. juni.

Alle detaljene om høstrutene, som gjelder fra 20. august, finner du i nyhetsartikkelen her.

 

Rutetabeller og reiseplanlegger
I tabelloversikten finner du rutetabellene både for sommeren og høsten 2018.

I reiseplanleggeren kan du søke etter avganger fra din adresse, der du befinner deg, på kart eller fra en bestemt holdeplass enten på denne nettsiden eller i appen «ØstfoldReise».

 

Gi oss en tilbakemelding!
Vi setter stor pris på tilbakemelding om det nye tilbudet – kontakt oss gjerne eller prat med oss på Facebook. 

Publisert 22. mai 2018. Sist oppdatert 7. august 2018