Nytt busstilbud i Sarpsborg og Fredrikstad

Hva er nytt fra 25. juni

For å nå målene om redusert bilbruk i Nedre Glomma, se Bypakke Nedre Glomma, er tilbudet betydelig forenklet og de viktigste reisestrekningene er prioritert. Tilbudet er i stor grad tilpasset arbeidsreiser med flere avganger i rushtiden, men det er samtidig lagt opp til et bra busstilbud også i andre områder og til andre kundegrupper.

 

Ny linjestruktur
Det blir store endringer i Sarpsborg og Fredrikstad med en helt ny linjestruktur. Linjene som starter 25. juni blir videreført utover høsten. Siden det er skolefri og redusert reisebehov i sommerferien, er tilbudet redusert i denne perioden. Fra høsten 2018 vil antall avganger økes betydelig, og spesielt i rushtrafikken.

 

Hovedbusslinjer og lokalbusslinjer
Nye tilbud omfatter hovedbusslinjer og lokalbusslinjer. I tillegg kommer regionbusser, ekspressbusser, skolebusser og bestillingstilbud som ikke inngår i linjekartet, men som er søkbare i reiseplanleggeren eller som tabeller på nettsiden.

Hovedbusslinjene skal betjene områder med store reisestrømmer. De fleste av disse linjene kjøres som pendler hvor alle avganger har samme trasè og betjener bysentra i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er lagt opp til flere avganger i rushtiden på de fleste hovedbusslinjene enn ellers i døgnet. Det er planlagt 11 slike linjer i Nedre Glomma, og ca 70-80% av innbyggerne vil ha en holdeplass til en hovedbusslinje innenfor en avstand på 500 meter.

I områder med færre reiser er det planlagt lokalbusslinjer og bestillingstilbud - se flexostfold.no. Disse linjene vil variere avhengig av etterspørselen og vil ofte ha mindre rettlinjede traseer, kjøres etter bestilling og ha en lavere avgangshyppighet enn hovedbusslinjene.

 

Rushtidslinjer og gratis shuttlebuss
Rushtidslinjene fortsetter som før til Kalnes og Grålum, og vil i tillegg omfatte et nytt tilbud til Varteig og Furuholmen med linje 104. Det starter også en egen, gratis shuttelbuss mellom Fredrikstad sentrum, Fredrikstad stasjon og Cicignon fergeleie som er tilpasset togtidene.

 

Rutetabeller og reiseplanlegger
I tabelloversikten finner du rutetabellene både for sommeren og høsten 2018. Det vil bli noen endringer (færre avganger) i tabellene for høsten, og særlig gjelder dette tilbudet på søndager. Endringene er dessverre nødvendige for å komme i mål med nye tilbud innenfor den økonomiske rammen som fylkestinget har satt. Endringene er foreløpig ikke avklart, men vi regner med at endelig ruteoppsett blir lagt ut i løpet av uke 25.

Reiseplanleggeren er oppdatert med sommerrutene så du kan søke etter avganger fra din adresse, der du befinner deg, på kart eller fra en bestemt holdeplass enten på denne nettsiden eller appen «ØstfoldReise».

 

Gi oss en tilbakemelding!
Vi setter stor pris på tilbakemelding om det nye tilbudet – kontakt oss gjerne eller prat med oss på Facebook.



 





Publisert 22. mai 2018. Sist oppdatert 21. juni 2018