Hovedbusslinjer

Det er planlagt 11 hovedbusslinjer i Nedre Glomma.

De fleste hovedbusslinjene har timesfrekvens i sommer mens lokalbusslinjene har totimersfrekvens. De viktigste linjene har 15 eller 30 min frekvens.

Fra 20. august vil antall avganger økes betydelig, og spesielt i rushtrafikken.


Publisert 22. mai 2018. Sist oppdatert 21. juni 2018