Reisegaranti for lokale bussruter i Østfold

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid.

Det er innført en ny, nasjonal reisegaranti fra 1. januar 2016 som også gjelder i Østfold.

 

Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

 • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
 • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter⁄reiseveier.
 • Forsøke å sette opp alternative transportmidler. 

 

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine utlegg til drosje og⁄eller egen bil dersom bussen er mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr.
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kr.

 

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldende, må du først ringe oss på tlf 177 for å sjekke muligheten for alternativ transport. Hvis dette ikke er mulig, må du i første omgang selv besørge transporten, og deretter søke om refusjon for dine utlegg på reisegarantiskjemaet.

 

Når gjelder reisegarantien?

Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder.

Du må:

 • beregne nok overgangstid (minst 5 minutter)
 • beregne nok gangtid
 • bruke riktig rutetabell

 

Når gjelder ikke reisegarantien?

 • dersom avviket er forhåndsannonsert kan vi ikke tilby refusjon.
 • dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor vår kontroll.
 • dersom du visste om eller burde visst om problemet på forhånd.
 • den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

 

Søknadsskjema for drosjerefusjon finner du her.

Skjemaet må sendes senest 4 uker etter hendelsen og vil besvares så raskt som mulig og senest innen 4 uker.

 

 

 


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 7. mai 2019