Sarpsborg og Fredrikstad

Rutetider for perioden 20. august - 23. juni 2019.

Nye busstilbud er delt inn i hovedbusslinjer og lokalbusslinjer.

Linjekartet finner du her.

I tillegg kommer regionbusser, ekspressbusser og bestillingstilbudet Flex som ikke inngår i kartet eller tabellene her.

 

Reduserte avganger på søndager

Det er enkelte endringer sammenlignet med tabellene som er lagt ut tidligere. Antall avganger tidlig på søndager er redusert på hovedbusslinjene 4, 7, 8, 10, 12 og 14. Linje 15 Sarpsborg-Hasle vil ikke ha noe tilbud på søndager.

Det blir i tillegg redusert antall avganger på søndag formiddag på lokalbusslinjene. Linjene 113 mot Torsnes, 134 mot Opsund, 135 mot Råkil og Bakkeli og 136 mot Alvimhaugen vil ikke ha tilbud på søndager.

 

Flere rushtidsavganger

Samtidig styrkes tilbudet med noen flere avganger på hverdager i rushperioden. Dette gjelder for hovedbusslinjene 5, 8, 10, 12, 13, 14 og 15 samt lokalbusslinjene 110, 114 og 116.

 

Andre endringer fra 20. august

Linje 132 og 137 mellom Sarpsborg og Greåker om Opstad og Hannestad øst er endret. Disse linjene betjener det samme området, men kjører hver sin vei fra Grålum, og må ses i sammenheng. 

Hovedbusslinje 4 Fredrikstad-Hannestad øst-Kalnes har fått en senere avgang fra Kalnes.

På hovedbusslinje 8 Øra-Fredrikstad-Ambjørnrød er alle avganger endret med 10 minutter.

Lokalbusslinjene 114 Tomb-Saltnes-Manstad og 115 Øyenkilen-Vikane er også blitt endret og har blant annet fått en senere avgang.

Lokalbusslinje 104 Sarpsborg-Varteig-Furuholmen vil ikke lenger fremkomme som egen linje. Det kjøres likevel fem daglige avganger på denne strekningen, og rutetidene finner du på linje 153 Sarpsborgskolene (Sandbakken skole, Greåker vgs., Grålum skole, m.fl).

Det vil fortsatt kjøres skolebusser til videregående skoler, dvs Kalnes, Greåker og Borg, både fra Sarpsborg og Fredrikstad.

 

Gratis shuttlebuss

Hvis du skal reise med tog eller gamlebyferga er du velkommen til å prøve vår gratis shuttlebuss fra bussterminalen med linjenummer 118. Tilbudet er tilpasset togtidene i begge retninger og har avgang ca hver halvtime på hverdager.

 

Flex

Informasjon om bestillingstilbudet FLEX finner du på flexostfold.no. Dette tilbudet er gratis.


Publisert 27. juni 2018. Sist oppdatert 19. august 2018