MinSkyss

Husk at du selv må søke om skoleskyss. Dette gjelder både nye og eksisterende skysselever.

Søk skoleskyss fra 17. juli!

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling. 

Vi ønsker at du skal søke så tidlig som mulig. For at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du derfor søke så snart du vet hvilken skole du skal gå på, men tidligst fra 17. juli.

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole, så er det enkelt å endre søknaden.

 

Hvem skal søke i MinSkyss? 

  • Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling).
  • Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.
  • Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.

 

MinSkyss

Alle søknader må legges inn av elevene selv via «MinSkyss», som er en nettbasert løsning.

MinSkyss beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

 

NB! Vi anbefaler alle å benytte PC når man registrerer seg første gang i MinSkyss. 

Søk her-knapp

  

Informasjon i MinSkyss 

Eleven kan selv følge med på behandlingen av søknaden i MinSkyss og se hvilken skoleskyss som innvilget.

I MinSkyss kan eleven også se busskort-nummeret og om bussdelen i skolekortet er aktivt. 

Hvis hjemadressen din endrer seg eller du bytter skole, så må du huske å endre søknaden raskest mulig. 

 

Disse elevene skal ikke søke

Elever som har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med annen transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Elever som er utplassert og utplasseringen er en obligatorisk del av undervisningen (forutsatt at du har mer enn 6 km mellom hjem og utplasseringssted), skal heller ikke søke. Skolen søker på vegne av eleven. 

 

Har du skolekort med bilde fra videregående skole? - Husk å ta vare på det!

Elever som har skolekort fra før, skal beholde dette selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole. Skolekortet er gyldig på bussen, selv om det skulle stå gammelt skolenavn på kortet.

Skolekort

 

Har du ikke videregående skolekort fra før?  - Da får du nytt kort på skolen!

Ved skolestart vil alle elevene i de fylkeskommunale videregående skolene motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort. Bussdelen i kortet aktiveres etter innvilget gyldig søknad. 

Elever i private videregående skoler får et ordinært busskort etter innvilget gyldig søknad.

Skolekortene og busskortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene. Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, reiser gratis med bussen inntil skolekortene deles ut, men maks 2 uker.

Elever som har mistet kortet sitt i løpet av sommeren, må melde i fra til skolen om mistet kort.

Les mer om skolekort her.

 

Aktivering av kortet på bussen

Når en elev har fått innvilget skoleskyss med buss, blir elevens kort aktivert via billettmaskinene i bussene. Det er derfor viktig at elevene alltid legger kortet på kortleseren i bussen for at det skal oppdateres.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til sentralpost@ostfoldfk.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skoleskyss@ostfoldfk.no.

 


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 29. juni 2018