MinSkyss

Nytt fra skoleåret 2017/18, er at alle elever i videregående skole, både gamle og nye, selv må søke om skoleskyss.

Husk å søke om skoleskyss

Du har rett til gratis skoleskyss dersom du har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole. Dette fastsettes ved kartmåling. 

Husk å søke om skoleskyss så snart du har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.

 

MinSkyss

Alle søknader må legges inn av elevene selv via «MinSkyss», som er en nettbasert løsning.

MinSkyss beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

 

Søk her

  

Hvem skal søke i MinSkyss? 

  • Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole (fastsatt ved kartmåling).
  • Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.
  • Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.

 

Informasjon

Eleven kan selv følge med på behandlingen av søknaden i MinSkyss.

I MinSkyss kan eleven også se busskortnummeret og om bussdelen i skolekortet er aktivt. 

Hvis hjemadressen eller skolen endrer seg, må eleven sende ny søknad.

 

Har du skolekort med bilde fra videregående skole? - Husk å ta vare på det!

Elever som har skolekort fra før, skal beholde dette selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole. Skolekortet er gyldig på bussen, selv om det skulle stå gammelt skolenavn på kortet.

Skolekort

 

Har du ikke videregående skolekort fra før?  - Da får du nytt kort på skolen!

Ved skolestart vil alle elevene i de fylkeskommunale videregående skolene motta et elektronisk skolekort som brukes som skolebevis, lånekort på skolebiblioteket og som busskort.

Dette gjelder ikke privatskolene, som har egne ordninger. Ta kontakt med skolekontoret hvis du skal gå på privatskole og bor mer enn 6 km unna skolen.

Skolekortene deles ut til elevene i løpet av de første skoleukene. Elever på 1. trinn med rett til gratis skoleskyss, får midlertidige reisekort som skal brukes på bussen inntil skolekortene deles ut.

Elever som har mistet kortet sitt i løpet av sommeren, må melde i fra til skolen om mistet kort.

Les mer om skolekort her.

 

Aktivering av kortet

Når en elev har fått innvilget skoleskyss med buss, blir elevens kort aktivert via billettmaskinene i bussene. Det er derfor viktig at elevene alltid legger kortet på kortleseren i bussen for at det skal oppdateres.

 

 


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 26. april 2017