Søknad

Hvis du har behov for busstransport til og fra skolen, er det ikke nødvendig å søke om dette.

Østfold fylkeskommune bruker et eget skoleskyssprogram som automatisk beregner avstanden fra hjem til skole for alle elever i fylkeskommunens inntakssystem, og utsteder skolekort til alle som har over 6 kilometer.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til sentralpost@ostfoldfk.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skyss@ostfoldfk.no.

 


Publisert 16. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2017