Billettkontroll

Det er ditt eget ansvar å kunne vise gyldig billett ved billettkontroll.

Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort osv. uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon.

Med rabattordninger menes enkeltbilletter og periodebilletter for ungdom, UngVoksen, honnør og studenter.

 

Brudd på disse bestemmelsene medfører gebyr, se befordringsvedtektene for Østfold.

 

Klage

Ønsker du å klage eller gi din tilbakemelding om en billettkontroll? 

Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes inn skriftlig. 

Vi behandler dessverre ikke klager på Facebook eller ved personlig oppmøte.

 

Send klage på gebyr her.

 

 

Gebyr

Gebyret er kr 500 ved betaling på bussen.

Du betaler enten hos sjåfør eller ved bruk av VIPPS.

 

Alternativet er kr 700 ved etterskudds betaling.

 

Størrelsen på gebyret, eller pengebeløpet du må betale, er fastsatt av Samferdselsdepartementet. 


Publisert 26. januar 2017. Sist oppdatert 24. juli 2020