Salgs- og bruksvilkår nettbutikk

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon
Du må ha et reisekort fra Østfold kollektivtrafikk for å kunne benytte nettbutikken. 

I nettbutikken selges elektroniske reisebilletter, dvs. kjøp av periodebillett eller påfylling av verdi. Har du ikke et reisekort, kan dette kjøpes på bussen.

Vær oppmerksom på at reisekortet må være aktivert, dvs. tatt i bruk på bussen, før det kan benyttes i nettbutikken.

De elektroniske billettene er knyttet til et kontaktløst reisekort, og vil bli aktivert automatisk når reisekortet benyttes på billettmaskinen. 

Du kan kjøpe periodebillett for Nedre Glomma eller hele Østfold, og du kan velge mellom 1, 7, 30 og 180 dagers varighet.

Verdi kan fylles på med minimum kr 100 og maksimum kr 1000.

Priser
Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkluderer alle utgifter.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre
Alle ordrer behandles automatisk av billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskinene i bussene.

Leveranse

Reisekortet vil være oppdatert tidligst etter 15 minutter og senest innen 45 minutter etter kjøp/påfylling. 

Kjøpte billetter eller påfylling av reisepenger lastes inn i ditt reisekort når kortet registreres på kortleseren ombord i bussen. Frem til dette vil det stå 'Distribusjon til billettmaskin pågår' i nettbutikken.

NB! Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser 'Ditt kjøp er fullført'. Dersom dette ikke skjer, er ikke kjøpet gjennomført. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Beløpet vil bli frigitt etter noen dager i henhold til rutinene til kundens bankforbindelse.

 

Betaling
Betaling skjer ved bestilling. Betalingen blir behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

Personopplysninger
Persondata behandles ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. Les mer om hvordan Østfold kollektivtrafikk ivaretar personvernet i nettbutikken.

 

Rutiner for retur av varer

Angrerett
For periodeprodukter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra levering, dvs når produktet er lagt i reisekortet. Angreretten faller bort når produktet er tatt i bruk. Hvis det ikke er andre produkter i reisekortet, vil dette skje samtidig med at produktet legges i kortet.

Ved påfylling av verdidelen i reisekortet vil kunden ikke ha angrerett.

Hvis du vil påberope deg angrerett, må du gi melding om dette til Østfold kollektivtrafikk innen fristen. For å refundere kjøp, må du sende e-post til kollektivtrafikk@ostfoldfk.no med kvittering fra nettbutikken. Her kan du lese mer om angreretten.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den gi skriftlig melding om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Forbehold
Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste produktkjøp.

Forhold som Østfold kollektivtrafikk ikke kan påvirke, eksempelvis 3. parts feil ved overføring av data eller transaksjoner kan påvirke leveransen av ordren.

 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 69 12 54 60
E-post: kollektivtrafikk@ostfoldfk.no
Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, 1721 Sarpsborg
Post: Postboks 220, 1702 Sarpsborg


Publisert 27. november 2019. Sist oppdatert 27. november 2019