Priser

Alle billetter, priser og aldersgrenser.

Prisene gjelder for alle bussrutene i Østfold, inkludert Vy express, men ikke på Flybussen og linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon som har egne priser.

Les om nye regler for kollektivreiser i Østfold.

Les om billigere buss i Nedre Glomma.

Se ny prisbrosjyre her. 

 

Velg billett for å se priser

Enkeltbillett

Periodebillett

Nedre Glomma-kortet

Reisepenger

BuzzBilli (for skole og barnehager)

Hvalerferga

Linje 9

VY3 og VY6

Flex

Fellesbillett buss/tog

Grensependelen

 Linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon 

 

Andre priser og betingelser
Rullestolbrukere, barnevogn, hund og håndbagasje er gratis.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 7. mai 2020