Billigere buss i Sarpsborg og Fredrikstad

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Midlene brukes til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.

Målet er at flere skal la bilen stå, og at flere skal få råd til å reise med buss. Det er en endring alle som bor og ferdes i byene vil ha glede av.

 

Pris for enkeltbilletter

Fritidsbilletten kan kjøpes på hverdager fra klokka 17, samt hele lørdag og søndag.

 

Fritidsbillett for barn/unge og honnør

Fritidsbilletten er en enkeltbillett som kan kjøpes av barn (6 til 17 år) og honnør (fra og med 67 år). Billetten koster 10 kroner og kan kjøpes på hverdager fra kl. 17, samt hele lørdag og søndag.

Vi håper blant annet at den nye fritidsbilletten vil bidra til at ungdom danner gode kollektivvaner for livet.

  

Du kan kjøpe enkeltbillett på flere måter:

- via appen Østfold Billett, og om kort tid også i Vy-appen og Entur-appen.

- med reisepenger

- om bord på bussen med kontanter

- om bord på bussen med bankkort

 

Slik fungerer enkeltbilletten

Enkeltbilletten er gyldig i 90 minutter fra du kjøper den på bussen eller starter den i Østfold Billett-appen. 

Billetten kan brukes på alle bussruter i Sarpsborg og Fredrikstad, inkludert VY3 og VY6, men ikke på Flybussen som har egne priser. 

Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise Sarpsborg og Fredrikstad, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen (fri overgang). 

Vær obs på at ved overgang fra buss til Flex, så må du ha forhåndsbestilt din reise.

Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk

 

Pris for periodebilletter (Nedre Glomma-kortet)

Reiser du ofte, lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet. Periodebilletten koster under halvparten av ordinær billettpris for voksen.

 

For studenter lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet i stedet for ordinær periodebillett.

  

Du kan kjøpe Nedre Glomma-kortet på flere måter:

- via mobil-appen Østfold Billett

- i nettbutikken

- med reisepenger

- om bord på bussen med kontanter

- om bord på bussen med bankkort

 

Slik fungerer Nedre Glomma-kortet

Periodebilletten er gyldig i x antall døgn fra du starter billetten i Østfold Billett-appen.

Periodebillett kjøpt i nettbutikken, starter når du tar i bruk billetten på bussen, dvs når du aktiverer billetten på billettmaskinen eller billettleseren (validatoren) på bussen.

Billetten kan brukes på alle bussruter i Sarpsborg og Fredrikstad, inkludert VY3 og VY6, men ikke på Flybussen som har egne priser. 

Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise Sarpsborg og Fredrikstad, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen (fri overgang). 

Vær obs på at ved overgang fra buss til Flex, så må du ha forhåndsbestilt din reise.

Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk. Du kan også dele billetten med andre når du ikke bruker den selv.

 

Aldersgrenser og rabatter

Voksen

Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe betaler du voksenpris. Gjelder personer fra 18 til og med 66 år.

 

Barn

Barn under 6 år reiser gratis.

Barn fra 6 til og med 17 år reiser med ordinær enkeltbillett for Nedre Glomma, eller fritidsbillett på hverdager fra klokka 17, samt hele lørdag og søndag.

 

Honnør

Honnørrabatt gjelder for:

- Alle som har fylt 67 år.

- Blinde/svaksynte.

- Personer med norsk uføretrygd.

- Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Passasjerer med rett til honnørrabatt reiser med ordinær enkeltbillett for Nedre Glomma, eller fritidsbillett på hverdager fra klokka 17, samt hele lørdag og søndag.

 

Gyldig bevis for rabatt

Husk å ha med gyldig bevis for rabatt. Beviset må ha et bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

 

Høyre pil Slik kjøper du billett

Høyre pil Last ned Østfold Billett-appen

 Les om reisekort

 Les om reisepenger

Høyre pil Gå til nettbutikken

 Kontakt kundesenteret


Publisert 25. januar 2019. Sist oppdatert 1. februar 2022