Billigere buss i Sarpsborg og Fredrikstad

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Midlene brukes til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.

Målet er at flere skal la bilen stå, og at flere skal få råd til å reise med buss. Det er en endring alle som bor og ferdes i byene vil ha glede av.

 

ENKELTBILLETT

Priser for enkeltbilletter i Nedre Glomma

Fritidsbilletten kan kjøpes på hverdager fra klokka 17, samt hele lørdag og søndag.

 

Slik kjøper du enkeltbillett

Det finnes flere måter å kjøpe billett på, men på grunn av Covid-19 er mulighetene midlertidig begrenset av smittevernhensyn. Der fremste dør er stengt, kan du ikke kjøpe billett hos sjåføren.

Enkeltbillett kjøper du i ØstfoldBillett-appen, eller med SMS hvis du ikke har smarttelefon. 

Dersom smitten reduseres og fremste bussdør åpnes, kan du ikke benytte kontanter. Du er i stedet velkommen til å betale med bankkort, busskort, ØstfoldBillett-appen eller SMS-billett.

 

Slik fungerer enkeltbilletten

 • Billetten kan brukes på alle bussruter i Sarpsborg og Fredrikstad, inkludert Vy express linje 3 og 6, men ikke på Flybussen som har egne priser. 
 • Enkeltbilletten er gyldig i 90 minutter fra kjøpstidspunktet, uansett om den er kjøpt med billett-app eller SMS. 
 • Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen (fri overgang).
 • Enkeltbilletten gjelder også for returreiser.
 • Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk.

 

Aldersgrenser og rabatter

Voksen

 • Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe betaler du voksenpris. Gjelder personer fra 18 til og med 66 år.

Barn

 • Barn under 6 år reiser gratis.
 • Barn fra 6 til og med 17 år reiser med ordinær enkeltbillett for Nedre Glomma eller fritidsbillett på hverdager fra klokka 17, samt hele lørdag og søndag.

Honnør

 • Alle som har fylt 67 år.
 • Blinde/svaksynte.
 • Personer med norsk uføretrygd.
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.
 • Reiser med ordinær enkeltbillett for Nedre Glomma eller fritidsbillett på hverdager fra klokka 17, samt hele lørdag og søndag.
 • Husk å ha med gyldig bevis for rabatt. Beviset må ha et bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato.

Les mer om billettkontroll her. 

 

 

PERIODEBILLETT (NEDRE GLOMMA-KORTET)

Reiser du ofte, lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet. Billetten koster under halvparten av ordinær billettpris for voksen.

Priser for Nedre Glomma-kortet  

r obs på at for honnør og student lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet i stedet for ordinær periodebillett.

 

Slik kjøper du periodebillett

Det finnes flere måter å kjøpe billett på, men på grunn av Covid-19, er mulighetene midlertidig begrenset av smittevernhensyn.

Der fremste dør er stengt, kan du ikke kjøpe billett hos sjåføren. Periodebillett kjøper du i ØstfoldBillett-appen, eller i nettbutikken.

For å kunne benytte nettbutikken, må du ha et aktivert busskort, dvs at kortet må være lest av på billettmaskinen tidligere. Periodebilletter som er kjøpt i nettbutikken starter automatisk dagen etter kjøpet. Det betyr at du ikke behøver igangsette periodebilletten på billettmaskinen hos sjåføren så lenge fremste bussdør er stengt. Hvis du benytter nettbutikken, har du alltid kvitteringen tilgjengelig, noe som er en stor fordel om du mister busskortet.

Dersom smitten reduseres og fremste bussdør åpnes, kan du ikke benytte kontanter. Du er i stedet velkommen til å betale med bankkort, busskort eller ØstfoldBillett-appen.

 

Slik fungerer billetten

 • Periodebilletten er gyldig i x antall døgn fra du starter billetten i ØstfoldBillett-appen, eller fra dagen etter kjøp i nettbutikken.
 • Billetten kan brukes på alle bussruter i Sarpsborg og Fredrikstad, inkludert Vy express linje 3 og 6, men ikke på Flybussen som har egne priser. 
 • Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk. Du kan også dele billetten med andre når du ikke bruker den selv.
 • Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen (fri overgang).

 


Publisert 25. januar 2019. Sist oppdatert 9. mai 2021