BuzzBilli (for skoler og barnehager)

BuzzBilli er en rabattert gruppebillett for barnehager og skoleklasser.

Gjelder ved gruppereiser mellom kl 09.00 og 13.30.

 

Hva er en gruppe?

Noe av bakgrunnen for ordningen, er at elever skal kunne reise sammen midt på dagen hvis de for eksempel har prosjektarbeid i skoletiden. 

"En gruppe" defineres derfor som to eller flere fra enten skole eller barnehage som reiser sammen.

 

Priser

BuzzBilli-billetter selges direkte på bussen og på Hvalerferga.

Prisen er kun kr 5 pr person, også for de voksne.

Reisepenger (verdikort) kan brukes, men gir ikke ytterligere rabatt.

 

Gratis for alle barn under 6 år 

Alle barn under 6 år reiser gratis med buss i Østfold.

Dette omfatter også reiser med Hvalerferga og ekspressbussene, med forbehold om plass hvis det er mange reisende.

 

Fri overgang

Billetten gjelder uansett avstand og gir fri overgang i inntil 90 minutter.

 

Antall personer som kan reise samtidig

Antall personer som kan reise samtidig (med samme buss) begrenses til ca 30 med lokalbussene og 20 med Vy express.

Siden det kan være plassproblemer ved bruk av ekspressbussene, må VY kontaktes på forhånd for å avklare om det er ledig plass i bussen.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 26. februar 2020