Enkeltbillett

ENKELTBILLETT

- for deg som reiser sjelden

Kommunegrensene utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Sarpsborg/Fredrikstad som er én prissone. 

Prisen for voksenbillett beregnes utfra en grunnpris på 40 kroner som gjelder innenfor hver enkelt sone. Billettprisen øker med 10 kroner for hver enkelt sonegrense du passerer. Maksprisen i Østfold er 3 soner.  Se sonekartet her.

Priser for enkeltbilletter i Østfold

Her kan du lese mer om enkeltbillettene i Nedre Glomma.

 

Slik kjøper du enkeltbillett

Det finnes flere måter å kjøpe billett på, men på grunn av Covid-19, er mulighetene midlertidig begrenset av smittevernhensyn.

Der fremste dør er stengt, kan du ikke kjøpe billett hos sjåføren. Enkeltbillett kjøper du i ØstfoldBillett-appen, eller med SMS hvis du ikke har smarttelefon. 

Dersom smitten reduseres og fremste bussdør åpnes, kan du ikke benytte kontanter. Du er i stedet velkommen til å betale med bankkort, busskort, ØstfoldBillett-appen eller SMS-billett.

 

Slik fungerer enkeltbilletten

 • Enkeltbilletten er gyldig i 90 minutter fra kjøpstidspunktet uansett om den er kjøpt med billett-app eller SMS. 
 • Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise i de sonene billetten gjelder for, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen (fri overgang).
 • Enkeltbilletten gjelder også for returreiser.
 • Billetter kjøpt på Hvalerferga gir ikke fri overgang til buss.
 • Billetten kan brukes på bussruter i Østfold, inkludert Vy express, men ikke på Flybussen og linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon, som har egne priser.
 • Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk.

  

Aldersgrenser og rabatter

Voksen

 • Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe betaler du voksenpris.

Barn

 • Barn under 6 år reiser gratis.
 • Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett.
 • Periodebilletter med barnerabatt må aktiveres senest dagen før barnet fyller 18 år.

Familierabatt

 • Lørdager, søndager og offentlige fridager får du familierabatt på bussen. Ta med inntil fire barn under 18 år gratis. For å bruke familierabatten, må du ha en gyldig voksen-, honnør-, student-, militær- eller ungdomsbillett og være over 18 år.

Student

 • Studenter, lærlinger og lærekandidater under 30 år kan få 40 % rabatt på 30-dagersbilletten. Det samme gjelder elever på videregående skole som har fylt 20 år.
 • Studentrabatten gjelder bare på 30-dagersbilletten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

Honnørrabatt

     Gjelder for:

 • Alle som har fylt 67 år.
 • Blinde/svaksynte.
 • Personer med norsk uføretrygd.
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Ungdom

 • Ungdom fra 18 til og med 19 år får ungdomsrabatt på 7-dagersbillett og 30-dagersbillett. Billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år.
 • Ungdom betaler voksenpris på alle andre typer billetter.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll. Beviset må ha et bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato. Les mer om billettkontroll her.

 


Publisert 25. januar 2019. Sist oppdatert 23. mars 2021