Periodebillett

Periodebillettene gjelder i hele Østfold, med unntak av Nedre Glomma-kortet.

Pris for periodebilletter i Østfold.

Tom rute betyr at voksenpris gjelder.

 

Slik kjøper du periodebillett

Det finnes flere måter å kjøpe billett på, men på grunn av Covid-19, er mulighetene midlertidig begrenset av smittevernhensyn.

I områder der fremste bussdør er stengt, er kortleserne på bussene utilgjengelige for å unngå kontakt mellom sjåfør og passasjerer. Dette gjør at du ikke kan kjøpe billett hos sjåføren. Busskort kan heller ikke leses av eller igangsettes om bord.

Periodebillett kjøper du i ØstfoldBillett-appen, eller i nettbutikken.

For å kunne benytte nettbutikken, må du ha et aktivert busskort, dvs at kortet må være lest av på billettmaskinen tidligere. Billetten starter automatisk dagen etter kjøp. Hvis du benytter nettbutikken, har du alltid kvitteringen tilgjengelig, noe som er en stor fordel om du mister busskortet.

Dersom smitten reduseres og fremste bussdør åpnes, kan du ikke benytte kontanter. Du er i stedet velkommen til å betale med bankkort, busskort eller ØstfoldBillett-appen.

 

Slik fungerer billetten

 • Periodebilletten er gyldig i x antall døgn fra du starter billetten i ØstfoldBillett-appen, eller fra dagen etter kjøp i nettbutikken.
 • Billetten kan brukes på alle busser i Østfold, inkludert Vy express, men ikke på Flybussen og linje 540 Moss-Son-Vestby stasjon, som har egne priser. 
 • Alle våre billetter er upersonlige, slik at du kan reise anonymt uten å oppgi persondata til Østfold kollektivtrafikk. Du kan også dele billetten med andre når du ikke bruker den selv.
 • Du kan bytte til andre busser og Flex bestillingsreise i de sonene billetten gjelder for, så lenge det er tid igjen på billetten når du går på bussen (fri overgang).
 • Billetter kjøpt på Hvalerferga gir ikke fri overgang til buss.

 

Billigere periodebilletter i Nedre Glomma

Reiser du kun i Sarpsborg og Fredrikstad, lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet:

 • Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Midlene brukes til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.
 • Med Nedre Glomma-kortet kan du reise med redusert pris, men kun i Sarpsborg- og Fredrikstad kommune.
 • Vær obs på at for honnør og student, lønner det seg å kjøpe Nedre Glomma-kortet i stedet for ordinær periodebillett.
 • Les mer om billigere buss i Sarpsborg og Fredrikstad her.

  

Aldersgrenser og rabatter

Voksen

 • Dersom du ikke hører til en rabattert gruppe betaler du voksenpris. Gjelder personer fra 20 til og med 66 år.

Barn

 • Barn under 6 år reiser gratis.
 • Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett.
 • Periodebilletter med barnerabatt må aktiveres senest dagen før barnet fyller 18 år.

Ungdom

 • Ungdom fra 18 til og med 19 år får ungdomsrabatt på 7-dagersbillett og 30-dagersbillett. Billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år.
 • Ungdom betaler voksenpris på alle andre typer billetter.

Student

 • Studenter, lærlinger og lærekandidater under 30 år kan få 40% rabatt på 30-dagersbilletten. Det samme gjelder elever på videregående skole som har fylt 20 år.
 • Studentrabatten gjelder bare på 30-dagersbilletten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

Honnørrabatt

 • Alle som har fylt 67 år.
 • Blinde/svaksynte.
 • Personer med norsk uføretrygd.
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det. Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll. Beviset må ha et bilde og inneholde ditt navn og fødselsdato. Les mer om billettkontroll her. 


Publisert 25. januar 2019. Sist oppdatert 9. mai 2021