Reisekort (busskort)

Reisekort er et plastkort du fyller med billetter eller reisepenger.

Slik kjøper du reisekort

Du kan kjøpe reisekort på alle bussene i Østfold og på Hvalerferga.

NB! Det selges for tiden ikke reisekort på bussene i Indre Østfold. Pga Covid-19 tillates ikke kontantbetaling, og bussene har ikke bankkort terminaler.

Et nytt reisekort koster 50 kroner. Ta vare på reisekortet ditt. Det kan gjenbrukes.

Det nyeste reisekortet ser slik ut:

Andre reisekort

Det er mange som har gamle reisekort med andre motiver, og disse fungerer også helt fint på bussen og Hvalerferga.

 

Slik bruker du reisekortet

Reisekort med billett

Du kan ha alle våre billetter på reisekortet ditt. Når du leser av reisekortet på billettmaskinen om bord på bussen, blir billetten aktivert og gyldig.

Husk at hvis du har en ny billett i reisekortet «på vent», så vil den ikke bli aktivert så lenge det er tid igjen på den gamle billetten. Sjekk derfor alltid utløpsdato og klokkeslett for den gamle billetten, og aktiver den nye billetten etter dette.

Husk å lese av reisekortet på hver reise. Slik vet du også alltid om du har gyldig billett.

Billetter og priser

 

Reisekort med reisepenger

Når du betaler med reisepenger i kortet, betaler du enkeltbillettpris for hver reise. Reisepenger gir ingen ekstra rabatt, men du slipper kontanttillegget på 5 kroner.

 Les om reisepenger

 

Fyll på reisekortet

Fyll på reisekortet med nye billetter eller reisepenger når det er tomt. Du kan også fylle på med billetter eller reisepenger før billetten er utgått eller reisepengene er brukt opp.

Du kan fylle på reisekortet på bussen, på  Hvalerferga eller i nettbutikken.

Høyre pil Gå til nettbutikken

 

Bruk reisekortet i flere fylker

Du kan også bruke reisekortet ditt fra Østfold til å kjøpe billett i de fleste fylker i Norge. Unntakene er Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland.

Slik fungerer det:

  • Har du reisekort med reisepenger, kan du bruke reisepengene til å kjøpe billett til Vys tog.
  • Du kan også legge billetter fra andre fylker inn på reisekortet fra Østfold- og omvendt. Men billetten er bare gyldig i det området, sonen(e) og fylket du har kjøpt billett for.

 

Mistet reisekort

Hvis du mister reisekortet ditt og ikke har kvittering, vil billetten eller reisepengene være tapt.

Hvis du har kvittering med kortnummer, kan vi ordne et nytt reisekort til deg. Kvittering får du ved påfylling av reisekortet.

Hvis du benytter nettbutikken, vil du alltid ha kvitteringen lett tilgjengelig.  

 Kontakt kundesenteret


Publisert 4. februar 2019. Sist oppdatert 21. september 2021