Rabatter og ombord i bussen

De landsomfattende sosiale rabattordningene innenfor kollektivtransporten består av barnerabatt, honnørrabatt og militærrabatt.

Husk at du må kunne vise at du har rett til rabatt hvis personalet ber om det.
Uten gyldig bevis vil du kunne få gebyr i en billettkontroll.

 

RABATTER

Barn. Piktogram

Barn

Barn under 4 år reiser gratis.

Barn fra 4 til og med 15 år kan reise med barnebillett. 

 

Ungdom. Piktogram

Ungdom

Ungdom fra 16 til og med 19 år får ungdomsrabatt.

Husk at billetter med ungdomsrabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 20 år.

Husk legitimasjon som viser at du er under 20 år. NB! Bankkort osv. uten bilde er ikke godkjent som legitimasjon.

 

Ungdom. Piktogram

UngVoksen

Periodebillett for UngVoksen gjelder fra 20 til og med 24 år mens voksenbillett gjelder ved kjøp av enkeltbillett.

Husk at billetter med UngVoksen-rabatt må aktiveres senest dagen før du fyller 25 år.

 

Voksen

Gjelder enkeltbilletter for personer mellom 20 og 66 år og periodebilletter mellom 25 og 66 år.

Gir ingen rabatt med unntak for voksen som benytter reisepenger.

 

Familie. Piktogram

Familie

Inntil 4 barn til og med 15 år reiser gratis i følge med voksen (fra 20 år) som betaler voksenpris.

Med voksenpris menes enkeltbillett for voksen (ordinær enkeltbillett, mobillett eller verdikort) eller periodebillett for UngVoksen eller Voksen.

 

Student. Piktogram

Student

Er du heltidsstudent, lærling eller deltaker på voksenopplæring ved en av de videregående skolene i Østfold eller fylkeskommunen har kjøpt plass til deg fra et studieforbund?

Eller er du elev på videregående skole og har fylt 20 år?

Da kan du kjøpe periodebillett med studentrabatt. Les mer om studentrabatt her.

  

BuzzBilli for skole og barnehage

BuzzBilli er et tilbud om bussbilletter til barnehagene og skolene i Østfold ved gruppereiser mellom kl 09.00 og 13.30 til kun kr 5,– pr tur.

BuzzBilli billetter kan også benyttes av norsk/voksenopplæringselever ved gruppereiser på dagtid.

Billettene kjøpes direkte på bussen og gjelder for voksne og barn (barn under 4 år reiser gratis).

En gruppe defineres som to eller flere fra enten skole eller barnehage som reiser sammen.

 

Honnør. Piktogram

Honnør

Honnørrabatt gjelder for alle over 67 år, for personer med uføretrygd, samt blinde og ektefelle/samboer som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt.

Personer som innvilges uføregrad 50% eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Retten til honnørrabatt gjelder også for EØS-borgere med en varig lovbestemt trygdeytelse basert på minst 50 prosent uføretrygd fra en offentlig trygdeordning i et annet EØS-land. EØS-borgere som oppfyller disse kravene, kan også få utstedt honnørkort fra NAV.

Personer over 67 år får rabatt ved å vise vanlig legitimasjon og trenger derfor ikke honnørkortet.

Les mer om honnørkortet her.

 

Rullestol. Piktogram

Rullestol

Sitter du i rullestol reiser du gratis.

 

Ledsager. Piktogram

Ledsagere

Er du ledsager til funksjonshemmede får du honnørrabatt. Døvblindes ledsager reiser gratis. Ved billettkontroll må du kunne fremvise ledsagerbevis.

 

Militær. Piktogram

Militær

Er du i militæret får du honnørrabatt. 

 

OMBORD I BUSSEN

Barnevogn. Piktogram

Barnevogn

 • Du kan ta med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.
 • Sjåføren avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at barnevognen står sikkert med bremsen på under hele reisen. Hold den fast om nødvendig.
 • Du er selv ansvarlig for eventuell skade barnevognen måtte påføre andre.

 

Hund. Piktogram

Hund og førerhund

 • Hunder og førerhunder reiser gratis på bussen.
 • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje.
 • Det er ditt ansvar å sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre passasjerer.
 • Du er selv ansvarlig for eventuell skade hunden måtte påføre andre.
 • Dyr er ikke tillatt direkte på setet, og hunder skal sitte på gulvet eller fanget under reisen.

 

Sykkel. Piktogram

Sykkel og Segway 

 • Sykkel og segway er gratis på bussen.
 • Sjåføren avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.

 

Ski, akebrett, bagasje. Piktogram

Ski, akebrett og annen bagasje

 • Det er gratis å reise med ski, akebrett og annen bagasje.
 • Sjåføren avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Ski, kjelker, akebrett og annen bagasje må holdes eller plasseres slik at de ikke er til hinder for andre.

 

Ulovlig å ta med på bussen

 • Mat og drikke.
 • E–sigarettet er ikke tillatt ombord på lokalbussene i Østfold.
 • Ildsfarlige og eksplosive stoffer.
 • Motordrevne sykler/redskaper.
 • Ladde våpen.
 • Skarpkantede/illeluktende gjenstander.
 • Annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre.


Publisert 20. september 2016. Sist oppdatert 2. februar 2020