Om studentrabatt

Gjelder på alle lokale bussruter i Østfold for personer med gyldig studentbevis fra godkjent skole. Rabatten gjelder kun periodebilletter – ikke enkeltbilletter.

Hvem kan få studentrabatt?

 • Alle som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen.
 • Voksne elever over 20 år som går på videregående skole.
 • Norske utenlandsstudenter.
 • Elever ved folkehøgskoler.
 • Lærlinger med lærlingkontrakt.
 • Voksenopplæringsdeltakere som får undervisning ved en av de videregående skolene i Østfold eller for elever som fylkeskommunen har kjøpt plass til fra et studieforbund. For å kunne kjøpe studentbillett, må det fremvises et ID kort fra Østfold fylkeskommune, AOF eller Folkeuniversitetet med gyldig buss–oblat for gjeldende studieår. Dette fås ved henvendelse til skolen for elever som har rett til rabatten.

 

Ordningen gjelder ikke:

 • Deltagere på annen Voksenopplæring enn ved en av de videregående skolene i Østfold.
 • Deltagere på Norskopplæring.
 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling.
 • Etatskoler (under Forsvaret, Postverket, Kriminalomsorgen osv.).
 • Korrespondanseskoler.
 • Kortvarige kveldskurs.
 • Studenter som mottar lønn eller annen godtgjørelse for studiet, med unntak for lærlinger med lærlingkontrakt.

 

Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser

Når du reiser med studentbillett må du i en eventuell billettkontroll alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.

 

Hva er gyldig bevis?

 • Studiekort eller studentbevis med foto.
 • Personlig skolekort med lærlingeoblat.
 • Digitalt studentbevis.

Digitalt studentbevis er en app med foto av studenten, navn, fødselsnummer og skole. Appen er også gyldig uten foto, men da må studenten vise annen gyldig legitimasjon. Appen tilbys alle offentlige høyskoler og universiteter fra høsten 2015. Her kan du lese mer om digitalt studentbevis.

 

NB! Bankkort uten bilde er ikke godkjent som legitimasjon. 


Publisert 20. september 2016. Sist oppdatert 25. januar 2019