Soner og sonekart

Maks 3 soner

Kommunegrensene utgjør sonegrensene i Østfold, med unntak for Sarpsborg/Fredrikstad som er én prissone.

Prisen for voksenbillett beregnes utfra en grunnpris på 40 kr som gjelder innenfor hver enkelt sone (kommune). Prispåslaget er 10 kr for hver enkelt sonegrense du passerer.

Sonekart Østfold


Publisert 22. mars 2021. Sist oppdatert 23. mars 2021