Kjøp billett

Hvilken billett som passer best for deg avhenger av hvor ofte og variert du reiser.

Det finnes uansett flere rabattordninger som du bør benytte deg av.

Prisene gjelder for alle bussrutene i Østfold, inkludert bestillingstilbudet Flex, med unntak av flybussen og
Flex natt som har egne priser.

Reisekort og reisepenger kan også brukes på Hvalerfergen, men her gjelder andre priser.

 

3 SONER

Østfold har innført et prissystem for lokale bussruter som er basert på soner. Sonegrensene følger kommunegrensene (unntatt Moss/Rygge og Fredrikstad/Sarpsborg som er èn sone).

Prisen for voksenbillett beregnes utfra en grunnpris (kr 40,–) som gjelder innenfor hver enkelt sone eller kommune, samt et prispåslag (kr 10,–) for hver enkelt sonegrense du passerer.

 

FRI OVERGANG

Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele strekningen på første buss hvis du må bytte buss underveis.

På ordinære enkeltbilletter og periodebilletter er det fri overgang i inntil 90 minutter. Billetten gjelder også for returreiser.

For mobilletten er det også fri overgang i inntil 90 minutter.

 

LEGITIMASJON

Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort osv. uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon. Med rabattordninger menes enkeltbilletter og periodebilletter for ungdom, UngVoksen, honnør og studenter.

 

PRISLISTE

Her finner du prisbrosjyre.

I prisbrosjyren vil du finne alle priser og rabattordninger som gjelder ved bruk av buss i Østfold.

 

Her finner du prisliste for lokale bussruter gjeldende fra 1. januar 2018.

Alle priser er inkl. mva.

 

Her finner du priser for Hvalerferga gjeldende fra 25. juni 2018.

 

REISEKORT (BUSSKORT)

Østfold kollektivtrafikk benytter elektroniske reisekort (busskort) som er enkle og raske i bruk.

Alle våre reisekort er upersonlige og kan brukes av flere, men ikke på samme reise.

 

Slik kjøper du reisekort

Reisekortene kjøpes og fornyes på bussen og kan i tillegg fornyes i nettbutikken. 

Et nytt reisekort koster 50,- kr. Ta vare på kortet ditt for det kan gjenbrukes.

 

Fyll på reisekortet

Fyll på reisekortet med nye billetter eller reisepenger på bussen eller i nettbutikken.

En periodebillett kan oppdateres før gyldighetsperioden utløper, og reisepenger kan fylles på før beløpet er brukt opp. 

 

Mistet reisekort

Alle reisekort er uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Det betyr at vi dessverre ikke kan hjelpe deg hvis du mister reisekortet ditt. Da vil billettene eller reisepengene på kortet være tapt. Unntaket er hvis du har kvittering med kortnummer på. En slik kvittering får du ved påfylling av reisekortet på bussen. Hvis du benytter i nettbutikken, vil du alltid ha kvitteringen lett tilgjengelig.

 

Symbol på reisekortetSymbol for elektronisk billettering

Symbolet betyr at du kan bruke reisekortet ditt fra Østfold til å kjøpe billett hos NSB, Ruter eller hos andre selskaper som benytter dette symbolet. 

Slik fungerer det:

  • Har du reisekort med reisepenger kan du bruke reisepengene til å kjøpe billett hos alle selskapene.
  • Du kan også legge billetter fra NSB og Ruter inn på reisekortet fra Østfold kollektivtrafikk - og omvendt. Men billetten er bare gyldig i det området, soner og fylke, som du har kjøpt billett for.

 

Berøringsfrie bankterminaler

De fleste bankterminalene våre vil være berøringsfrie om kort tid, og du kan betale uten PIN-kode hvis kortet ditt er forberedt for dette.

Se etter symbolet på bankterminalen og spar tid når du kjøper billett.

Symbol berøringsfri bankterminal

ELEKTRONISK BILLETTERING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du trenger ikke å avgi personopplysninger for å reise med Østfold kollektivtrafikk. Alle våre billetter er upersonlige. Du kan også være anonym når du bruker våre tjenester på internett eller mobil.

Hos Østfold kollektivtrafikk lagrer vi reiseopplysninger i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering»). Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av reisekort, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.

Østfold kollektivtrafikk benytter dine personopplysninger for å gi deg kundeservice, håndtere betaling og fakturaadministrasjon. Personopplysninger er kontaktdata som navn og adresse samt kortnummer. Vi behandler dine personopplysninger i tråd med kravene i Personopplysningsloven.


Publisert 8. april 2016. Sist oppdatert 3. oktober 2018