Covid-19 og kollektivtrafikken

Det er påbudt med munnbind når du ikke kan holde en meters avstand til andre. Her er det som gjelder fra 14. januar.

Østfold kollektivtrafikk og Vy buss har oppdatert smitteverntiltakene i tråd med de nye nasjonale reglene.

Kollektivtrafikken i Østfold går som normalt, men pga smittesituasjonen er det viktig at alle viser ekstra hensyn.

 

Tiltak fra 14. januar 2022

Regjeringen har innført nasjonale tiltak, blant annet påbud om munnbind i kollektivtrafikken om du ikke kan holde en meters avstand til andre.

  • Unngå kollektivtransport ved trengsel.
  • Bruk munnbind når du ikke kan holde en meters avstand.
  • I taxi er det påbudt med munnbind for både passasjer og sjåfør.
  • Vis hensyn, bruk alle sitteplassene om bord og stå spredt.

Lokale tiltak

Det kan være lokale tiltak i enkelte kommuner. Vi anbefaler deg å sjekke hva som gjelder i kommunen du reiser i.

 

Åpen fordør på bussen

Fra og med tirsdag 18. januar, er det igjen tillatt med påstigning via fremdøren.

Første rad på hver side av midtgangen vil fortsatt være sperret av, siden anbefalingen om en meters avstand fremdeles gjelder.

Vi oppfordrer de som har mulighet, til å reise på tidspunkter det normalt er ledig kapasitet.

Husk munnbind 

Det er viktig at du holder god avstand til sjåføren. Beveg deg bakover i bussen umiddelbart etter billettering.

Husk munnbind om du ikke kan holde en meters avstand til sjåføren og/eller dine medpassasjerer.

Vis hensyn, bruk alle sitteplassene om bord og stå spredt.

 

Betaling

Kontant betaling er igjen tillat på alle bussene i Østfold, men vår anbefaling er at du bruker ØstfoldBillett-appen, eller at du fyller på busskortet i nettbutikken. Da går billetteringen hurtigere, og alle kommer raskere frem. Busskort kjøper du på bussen. Du kan også betale med bankkort, med unntak av bussene i Indre Østfold.

Du kan kjøpe alle billetter i Østfold Billett-appen og periodebilletter i nettbutikken vår. 

Høyre pil Last ned Østfold Billett-appen

Høyre pil Gå til nettbutikken

 Les om reisekort

 

Oppdaterte reiseråd for kollektivtrafikken i Østfold

* Kjøp billett på forhånd i billett-appen eller nettbutikken.

* Ikke reis hvis du er syk eller kan være smittet.

* Ha lav terskel for å teste deg.

* Ha god hånd- og hostehygiene.

* Bruk munnbind om du ikke kan holde en meters avstand til andre.

* Hvis du kan; reis utenfor rush eller benytt hjemmekontor.

* Sitt skulder ved skulder, og benytt sitteplasser før ståplasser.

* Følg de lokale tiltakene i kommunen du reiser i. 

 

Plassbegrensning og reisegaranti

Det er ikke begrensninger i antall passasjerer tillatt om bord, og reisegarantien gjelder på vanlig måte.

Høyre pil Se vår reisegaranti

 

Har du spørsmål?

Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 69 12 54 60, Facebook eller e-post.

Åpningstider

  • Mandag–fredag:   07–21
  • Lørdag:                   08–16
  • Søndag:                  13–20

Tusen takk for at du viser ekstra hensyn, god tur!❤


Publisert 25. august 2020. Sist oppdatert 17. januar 2022