Ofte stilte spørsmål om billigere buss i Sarpsborg og Fredrikstad

Om Nedre Glomma og Bypakka

Hvor er Nedre Glomma?

Når man sier Nedre Glomma, så mener man som oftest byområdet Sarpsborg og Fredrikstad. Kommunene kan omtales hver for seg eller som Nedre Glomma-regionen.

Hva er Bypakke Nedre Glomma?

Sarpsborg og Fredrikstad har en felles bypakke kalt "Bypakke Nedre Glomma" som står for mesteparten av bompengeinnkrevingen og et felles kollektivtilbud for begge byene. Bypakka er et spleiselag for å skape bedre bymiljøer, færre køer, bedre klima og mer miljøvennlig transport i Nedre Glomma.  https://bypakkenedreglomma.no/

 

Hvorfor

Hvorfor blir bussen billigere i Nedre Glomma?

Det er et politisk mål å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne i Sarpsborg og Fredrikstad å reise med bussen. Hensikten er å skape større motivasjon for å la bilen stå. Slik vil personbiltrafikken i byene bli mindre og flyte bedre. Det er en endring alle som bor og ferdes i byene vil ha glede av. De lavere bussprisene er finansiert av regjeringen, som har tildelt Nedre Glomma 20 millioner kroner.

 

Hvem har bestemt

Hvem har bestemt at bussen skal bli billigere i Nedre Glomma?

Regjeringen har tildelt Nedre Glomma 20 millioner kroner. Pengene skal brukes til å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne i Sarpsborg å reise med bussen. Regjeringen har nemlig definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder der biltrafikken må reduseres.

Hvorfor er det bare i Sarpsborg og Fredrikstad at bussen blir billigere?

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres. I områdene som regjeringen ikke anser som et pressområde, vil prisene forbli de samme. Selv om billettprisene ikke reduseres i de omkringliggende kommunene, vil likevel endringene i trafikkbildet komme alle til gode. En reduksjon i biltrafikken vil skape bedre flyt og mindre kø også for de som pendler til Sarpsborg og Fredrikstad i forbindelse med arbeid og skole, eller har andre ærend i området.

 

Mål

Hva slags effekt forventer dere at reduserte billettpriser vil gi?

Målet vårt er å øke antall jobb- og skolereiser med buss på bekostning av bruk av privatbil. De billigere bussprisene gjør det enklere å ta bussen av og til (ta en tilfeldig reise). Gratis buss for ungdommen gir de under 20 år mulighet til å prøve busstilbudet til fritidsreiser og dermed venne seg til å benytte bussen videre. Dermed slipper også foreldre å kjøre til og fra fritidsaktiviteter. Vi har erfart at gratis buss og prisrabatter øker motivasjonen for innbyggerne i Østfold til å reise med bussen. Gratis buss i Moss ga en passasjerøkning på 100 prosent, og hele 30 % av de nye passasjerene har fortsatt å ta bussen etter at betaling igjen ble innført!

 

Bompenger

Blir billigere buss finansiert av bompenger?

Nei, det er regjeringen som har bevilget oss pengene. Målet er at flere skal reise kollektivt i byområder med tett biltrafikk.

Hvorfor får Sarpsborg billigere buss når de ikke har bomring?

Sarpsborg får billigere buss fordi regjeringen har mål om å bedre trafikkavvikling i både Sarpsborg og Fredrikstad. Ønsket er at flere skal la bilen stå og heller ta bussen. En reduksjon i biltrafikken vil skape bedre flyt og mindre kø. Det er en endring som alle som bor og ferdes i byene vil ha glede av, spesielt de som er nødt til å bruke bilen til og fra jobb (f.eks. de som har barn i barnehage).

 

Billigere buss andre steder

Kommer billigere buss til å bli innført andre steder enn i Nedre Glomma?

Innenfor Viken vil kollektivprisene også reduseres i Buskerudbyen. Buskerudbyen er også definert som et pressområde av regjeringen.

Vil ordningen med billigere buss bli utvidet på sikt til andre deler av tidligere Østfold, dvs kommunene rundt Nedre Glomma?

Hvorvidt billigere buss innføres i Nedre Glommas omkring liggende kommuner er opp til regjeringen. Det er nemlig regjeringen som bestemmer hvilke områder som skal få ekstra bevilgninger til å gjennomføre prisreduksjoner i kollektivtrafikken.

Det er vel ikke rettferdig at noen kan spare mange tusen kroner i måneden, bare fordi de bor i riktig kommune?

Det er regjeringen som har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres. I områdene som regjeringen ikke anser som pressområde, vil prisene forbli de samme. Men selv om billettprisene ikke reduseres i de omkringliggende kommunene, vil likevel endringene i trafikkbildet komme alle til gode. En reduksjon i biltrafikken vil skape bedre flyt og mindre kø også for de som pendler til Nedre Glomma i forbindelse med arbeid og skole, eller har andre ærend i området.

 

Hvilke bussruter

Hvilke bussruter blir billigere?

Prisreduksjonen gjelder alle de lokale bussrutene innenfor Sarpsborg- og Fredrikstad kommune, inkludert regionbussene, skolebussene og Vy 3 og 6, men kun på reiser innenfor kommunene. Det er ikke gratis på Flybussekspressen.

 

Hvis bussen blir mer populær på grunn av prisreduksjonen, vil dere vil øke antall avganger, sette inn ekstra busser, innføre nye ruter osv?

Hvis bussen blir mer populær på grunn av prisreduksjonen, vil vi jobbe for å tilpasse tilbudet vårt til det nye behovet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre busstilbudet innenfor de økonomiske rammene vi har for at passasjerene våre skal få en best mulig kollektivreise. Hvis vi må ha økte ressurser, er dette en politisk avgjørelse som må tas av de folkevalgte i Viken fylkeskommune.

 

Hvor lenge

Hvor lenge vil bussen være billigere?

Støtten til å redusere billettprisene bevilges over statsbudsjettet. Siden statsbudsjettet er en årlig tildeling, kan vi bare garantere at bussen vil være billigere frem til neste år. For at ordningen skal fortsette, må vi få en ny tildeling da.

Hvor kommer pengene fra?

Regjeringen har tildelt Nedre Glomma 20 millioner kroner over statsbudsjettet. Pengene gis til de byområdene i Norge som har størst trafikkutfordringer.

 

Reise fra Nedre Glomma til andre soner

Får jeg rabatt hvis jeg tar buss til eller fra Nedre Glomma-regionen, og eller er det bare reiser innenfor Nedre Glomma som blir rabattert?

Det er kun bussprisene innenfor Nedre Glomma som blir lavere. Hvis du reiser mellom Nedre Glomma og kommunene rundt, så betaler du ordinære billettpriser. En bussreise fra Råde til Fredrikstad, vil f.eks. koste kr 50 for voksen enkeltbillett betalt med kort eller kontanter på bussen. Kjøper du billetten i ØstfoldBillett-appen betaler du kun kr 30, og da gjelder billetten i hele Østfold.

  

Hvordan kjøpe billige bussbilletter

Hvordan kjøper jeg bussbillett?

Busskort (reisekort) kan du kjøpe og fylle på på bussen, eller så kan du bruke ØstfoldBillett-appen til å kjøpe alle typer billetter. Du kan også kjøpe billetten om bord på bussen med kort eller kontant. Vi anbefaler deg å bruke appen. Du kan også fylle på busskortet i nettbutikken vår. Der vil du alltid ha kvitteringen tilgjengelig, hvis du skulle miste busskortet.

Hvorfor bør jeg kjøpe bussbilletten i ØstfoldBillett-appen?

Det er flere fordeler ved å kjøpe billetten i appen:

  • Du kan kjøpe billetten når og hvor som helst.
  • Du kan kjøpe billetter til andre, f.eks. til barnet ditt.
  • Du kan starte billetten inntil 7 dager frem i tid.
  • Du ser alltid når billetten går ut.
  • Du har alltid billetten tilgjengelig, selv om du mister telefonen.
  • Ombordstigningen går raskere, og bussen kommer fortere frem.

Får jeg fremdeles rabatt når jeg betaler bussbilletten med reisepenger?

Du får ikke rabatt på billettprisen som tidligere, men når du betaler med reisepenger i kortet, så slipper du kontanttillegget på 20 kroner.


Publisert 3. februar 2020. Sist oppdatert 30. juni 2021