Ofte stilte spørsmål om de nye kollektivreglene

Artikkelen ble oppdatert 26. februar

Januar 2020 ble Østfold en del av det nye storfylket Viken. Viken har tre kollektivselskap. Brakar opererer i Buskerud, Ruter opererer i Akershus og Østfold kollektivtrafikk opererer i Østfold.

Per i dag har de tre kollektivselskapene ulike prisordninger og forretningsregler (rabattsatser, produkter og alderssatser). Fra og med 27. februar skal praksisen til kollektivselskapene harmoniseres. Målet er at det skal bli så enkelt og sømløst som mulig å reise kollektivt i Viken. Det innebærer flere endringer for de som reiser med Østfold kollektivtrafikk.

Endring av forretningsreglene er ment som et første steg på veien mot et felles pris- og billettsystem i Viken, men det er mye arbeid som gjenstår før dette vil være på plass. Det er relativt få og små endringer i Buskerud og Akershus, mens det blir mange og noen store endringer i Østfold.

Les mer om felles pris- og billettsystem i Viken her.

Se oversikt over alle endringer for reiser med Østfold kollektivtrafikk her.

 

Når trer endringene i kollektivreglene i kraft?

Endringene trer i kraft torsdag 27. februar.

 

Hva mener dere når dere sier at «kollektivreglene skal bli like» i hele Viken?
Storfylket Viken betjenes av tre kollektivselskap: Østfold kollektivtrafikk, Ruter og Brakar. Til nå har de tre kollektivselskapene operert med forskjellige priser, billettyper, aldersgrenser og rabatter. Hvert kollektivselskap har for eksempel hatt sin egen definisjon av hva er «barn» er. 

 

Hvorfor endrer Østfold kollektivtrafikk noen av sine aldersgrenser, billettyper og rabattsatser?
1. januar 2020 ble Østfold en del av Viken. Viken betjenes av tre kollektivselskap: Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk. Politikerne i Viken ønsker at det skal bli så enkelt som mulig å reise kollektivt i hele det nye storfylket. De har derfor bestemt at vilkårene for kollektivreisende i fylket skal være like.

 

Hvis alt annet skal være likt, hvorfor er ikke prisene like?
Viken eier Østfold kollektivtrafikk. I tillegg eier Viken Brakar (tidl. Buskerud fylke) og 40 prosent av Ruter (Oslo og tidl. Akershus fylke). Brakar og Ruter er aksjeselskap. Ulik eierstruktur gjør at de tre selskapene priser bussbillettene ulikt. Derfor er prisene på bussbillettene i Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk forskjellig. Aldersgrenser, billettyper og rabattsatser skal imidlertid være likt.

 

Hvordan påvirkes de to andre kollektivselskapene (Ruter og Brakar) i Viken av regelendringene?
Det er forsåvidt få og små endringer for Brakar og Ruter, for de har allerede jobbet med å lage felles regler. Det er derimot mange og noen store endringer for Østfold kollektivtrafikk.

 

Hvorfor må vilkårene for kollektivreisende i Viken være like?
Politikerne i Viken ønsker at det skal bli så enkelt som mulig å reise kollektivt i hele det nye storfylket. De har derfor bestemt at vilkårene for kollektivreisende i Viken skal være like. Målet er at alle kollektivreisende skal oppleve like vilkår uavhengig av hvor i Viken de kjøper billett, og at man skal kunne reise fra A til B på én på billett.

 

Hvorfor påvirker Viken fylkeskommune Østfold kollektivtrafikk?
Viken fylkeskommune eier Østfold kollektivtrafikk. Det betyr at politikerne i Viken bestemmer hvordan Østfold kollektivtrafikk skal driftes.

 

Hvem er det som har bestemt endringene?
Det er politikerne som har bestemt at vilkårene for kollektivreisende i Viken skal være like.

 

Hvor lenge varer endringene?
De nye kollektivreglene er permanente, men kan påvirkes av den politiske sammensetningen i Viken.

 

Vil prisene øke mer?
Det er ingenting som tilsier at det vil bli dyrere å reise kollektivt utover den årlige indeksreguleringen. Det er politikerne som bestemmer billettprisene i Viken.

 

Kommer det flere endringer på et senere tidspunkt?
Politikerne i Viken ønsker at det skal bli så enkelt som mulig å reise kollektivt i storfylket. De har derfor bestemt at vilkårene for kollektivreisende i Viken skal være like. Målet er at alle kollektivreisende skal oppleve like vilkår uavhengig av hvor i Viken de kjøper billett, og at man skal kunne reise fra A til B på én på billett. Det innebærer at det kan komme flere endringer som skal gjøre det enklere å reise kollektivt i storfylket.

 

Hva skjer med billettsonene 27. februar?
Billettsonene er de samme som før. Den eneste endringen er at Indre Østfold kommune (tidligere Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune) blir én sone. Østfold kollektivtrafikk har foreløpig ingen felles soner med Ruter og Brakar, men du kan kjøpe billetter som fungerer på tvers av de tidligere fylkesgrensene i Entur-appen.

 

Kan jeg reise i hele Viken på én billett?
Du kan reise på tvers av de tidligere fylkesgrensene (Buskerud, Østfold og Akershus) hvis du kjøper billett i Entur-appen.

 

Når kan jeg reise fra A til B på èn billett i Viken?

Hvis du kjøper billett i Entur-appen kan du reise i hele fylket på én billett fra 27. februar. Men kun på enkeltbilletter. Periodebilletter kommer senere.

 

Hvorfor er bussen blitt billigere i Nedre Glomma, men dyrere andre steder?
Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge hvor det er viktig å redusere bruken av bil. Billigere buss i Nedre Glomma er finansiert av regjeringen, og målet er å redusere bilbruken i området.

 

Kommer bussen til å fortsette å være billigere i Nedre Glomma fra 27. februar?
Bussen vil være billigere ut 2020. Hvorvidt bussen vil være billigere utover det, er opp til politikerne å bestemme. 27. februar lanserer vi egne billetter for Nedre Glomma. Det omfatter en enkeltbillett for voksen og barn/ungdom/honnør i ØstfoldBillett-appen.

 

Hvordan kjøper jeg billigere enkeltbillett i Nedre Glomma?
Vi har lansert en egen enkeltbillett for barn/voksen/honnør i Nedre Glomma. Den kjøper du i ØstfoldBillett-appen eller ombord i bussen.

 

Hva er et kontanttillegg?
Det er en tilleggssum du må betale dersom du betaler kontant når du kjøper voksen billett. Kontanttillegget er 5 kroner. Du slipper kontanttillegg hvis du betaler med bankkort på bussen, kjøper billett i ØstfoldBillett-appen eller bruker busskortet ditt.

Merk at det kun gjelder voksen billett.

Les mer om kontanttillegget her  

 

Hvem gjelder kontanttillegget for?
Kontanttillegget gjelder for de som betaler kontant for kjøp av enkeltbillett eller periodebillett for voksne

 

Hvordan unngår jeg kontanttillegget? 

Det er fire måter å unngå kontanttillegget på:  

  • Ved kjøp av enkelt- og periodebillett i ØstfoldBillett-appen
  • Ved kjøp av enkelt- og periodebillett i nettbutikken
  • Ved betaling med bankkort eller busskort på bussen
  • Ved påfylling av reisepenger/verdikort på bussen med kontanter/bankkort

 

Hvorfor innfører Østfold kollektivtrafikk kontanttillegg på bussen?

Kontanttillegget er et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer punktlig. Salg av billetter på bussen tar lang tid, derfor er det viktig at flest mulig kjøper billett på forhånd. Da kommer alle raskere frem. Du slipper kontanttillegg hvis du betaler med bankkort på bussen, kjøper billett i ØstfoldBillett-appen eller bruker busskortet ditt.

Reduserer man betaling med kontanter på bussen, øker man også sikkerheten for sjåførene ved at risikoen for ran blir mindre.

Kjøper du voksen billett i billett-appen før man reiser, slipper du kontanttillegget og sparer penger. Du slipper også kontanttillegget ved betaling med bankkort eller busskort med reisepenger.

 

Hvorfor må jeg betale barnepris for å ta med sykkelen min på bussen?
Både Brakar og Ruter har barnepris for å ta med sykkel på bussen. For at alle kollektivreisende skal oppleve like vilkår uavhengig av hvor i Viken man kjøper billett, innfører også Østfold kollektivtrafikk barnepris på sykkel. Ved fulle bussavganger vil sjåføren prioritere barnevogner og rullestolbrukere.

 

Hvorfor fjernes rabatten på reisepenger?

For at alle kollektivreisende skal oppleve like vilkår uavhengig av hvor i Viken man kjøper billett, fjerner Østfold kollektivtrafikk rabatten på reisepenger. Betaler du med reisepenger slipper du kontanttillegg på bussen.

 

Når gjelder familierabatten?

Familierabatten utgår på hverdager, men gjelder fortsatt på lørdager, søndager og offentlige fridager/helligdager. Familierabatten utvides fra 15 år til å gjelde barn til og med 18 år. Rabatten gjelder for barn som reiser med foresatte. Den voksne må være over 18 år (tidl. 20 år).


Publisert 16. februar 2020. Sist oppdatert 10. mai 2021