Om koronaviruset og buss i Østfold

Vi anbefaler at du setter deg inn i reiserådene for kollektivtrafikken. 

Denne siden oppdateres fortløpende. 

 

 

Er kundesenteret til Østfold kollektivtrafikk åpent?.

Ja, kundesenteret vårt er åpent. Men, vi har redusert bemanning. Du kan komme i kontakt med oss på Facebook, e-post og telefon. På denne siden har vi laget en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar, kanskje finner du svaret på det du lurer på under. 

 

Betaling

 

Hvordan betaler jeg på bussen nå?. 

Alle som vil reise med bussen må laste ned ØstfoldBillett-appen. Du kan kjøpe både periode- og enkeltbillett i appen. Enkeltbilletten i appen er rabattert. Det vil si at enkeltbillettene i appen koster 10 kroner mindre enn enkeltbillettene du vanligvis får kjøpt på bussen. 

 

Kan jeg betale med bankkort på bussen?.

Nei, dessverre. Slik situasjonen er nå er det ikke mulig å betale for bussbillett på bussen. Årsaken er at vi begrenser kontakt mellom passasjerer og sjåfører for å begrense smitterisikoen. Alle som skal reise med bussen må kjøpe billett i ØstfoldBillett-appen eller fylle på busskort i nettbutikken. 

 

Er skolekort gyldig selv om skolene holder stengt?.

Ja, skolekortet er gyldig selv om skolene holder stengt. 

 

Er det gratis å ta buss nå?.

Nei, det er ikke gratis å ta buss. Alle som reiser kollektivt må kjøpe enkelt- eller periodebillett i ØstfoldBillett-appen. Enkeltbilletten i appen er rabattert. De koster 10 kroner mindre enn enkeltbillettene du vanligvis får kjøpt på bussen. Alle våre billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet. 

 

Jeg har ikke smarttelefon, hvordan får jeg kjøpt billett?.

Vi følger helsemyndighetenes råd, og det innebærer at sjåførene skal ha minst mulig kontakt med passasjerene. Derfor er vi nødt til å be passasjerene om å kjøpe enkelt- og periodebillett i ØstfoldBillett-appen. Vi har forståelse for at ikke alle har smarttelefon, og oppfordrer kollektivpassasjerer som ikke har smarttelefon til å kjøpe billett i nettbutikken. Dersom du har en nær slektning eller bekjent som kan kjøpe billett for deg i appen, går det også fint. Billettsystemet er basert på tilitt akkurat nå, og vi oppfordrer alle passasjerer til å kjøpe billett. Alle våre billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet. 

 

Busstilbudet

 

Kjører bussene som normalt?. 

Østfold kollektivtrafikk har et ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Parallelt har vi et ansvar for at de som jobber innenfor samfunnskritiske områder kommer seg på jobb. Vi jobber for at de aller fleste av våre linjer, skal gå som normalt i henhold til rutetabellene. Likevel kan det komme innstillinger og endringer. 

Disse bussene går som normalt

Følgende endringer og innstillinger er innført: 

 

Kan dere sette inn minibusser der dere har innstilt busser?. 

Vi har dessverre ikke minibusser som står i beredskap til å kjøre når det skjer hendelser som er utenfor vår kontroll. De fleste ordinære bussruter går som normalt. 

 

Hvorfor står det ca. foran alle bussavganger på de digitale tavlene i bussterminalen og holdeplassene?. 

Grunnen til at det står ca. foran alle tiden er at bussene går etter planlagt tid, og ikke i sanntid. Bussene kjører i henhold til rutetabellene med mindre noe annet er kommunisert. 

 

Hvorfor setter dere ikke inn flere busser for å unngå mange passasjerer på bussen? 

Vi har ingen flere busser å sette på veien. De bussene som kjører nå er de bussene vi har til rådighet. 

 

Hvorfor kjører dere med fulle busser?

Vi opplever heldigvis mindre pågang på bussene sånn som situasjonen er nå. Det vil si at vår erfaring er at vi opplever svært få fulle busser. Myndighetenes anbefaling er at passasjerene skal holde 1 meters avstand til hverandre. Hvis bussen du skal reise med er full, er det opp til den enkelte å vurdere om han/hun skal bli med bussen eller ikke. Vi oppfordrer alle passasjerer som ikke jobber innen samfunnskritiske områder til å velge alternative transportmidler som sykkel eller personbil. 

 

 

Flex 

Kjører Flex fortsatt?. 

Ja, men for å redusere risikoen for koronasmitte begrenser vi kapasiteten. Det betyr at Flex vil ha fire passasjerer per tur med minibuss. Dersom du er helt avhengig av å reise med Flex på en bestemt dag, anbefaler vi at du bestiller tur i god tid. Du kan bestille reise 14 dager frem i tid. 

Hvorfor kan jeg ikke bestille reise med Flex på internett?. 

Vi merker at etterspørselen etter Flex har gått ned, og vi har derfor redusert bemanningen på kundesenteret. Kundesenteret skal prioritere telefonbestillinger for Flex. Du må ringe 69 12 54 60 for å bestille tur. 

 

 

Sikkerhet om bord

 

 

Hvorfor har dere stengt dørene foran og sperret de to første seterekkene?. 

Vi er avhengig av friske sjåfører, og derfor har vi innført tiltak for å begrense kontakten mellom sjåførene og passasjerene. Alle som reiser kollektivt må derfor kjøpe billett i ØstfoldBillett-appen. Våre billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet. 

 

Hvordan ivaretar dere sjåførene?

Vi har innført strenge tiltak i bussene for å ivareta sjåførene. Vi har blant annet stengt dørene foran og sperret de to første seterekkene. Kollektivtrafikken er viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang. For å opprettholde et normalt busstilbud, er sjåførene helt avhengig av å unngå koronasmitte. Busselskapene har derfor ekstra fokus på renhold av sjåførfasilitetene på bussterminalene, i tillegg til sjåførplassen om bord i bussen og alle steder som berøres ofte av passasjerene, slik som stenger folk holder seg fast i og stoppknapper. Alle sjåfører er utstyrt med antibakteriell-væske til egen bruk. 

 

  

Om kollektivtilbudet

 

Hvorfor settes ikke kollektivtrafikken på vent? 

Statsminister Erna Solberg har utpekt transport som en samfunnskritisk funksjon, og har derfor bestemt at all kollektivtransport skal gå som normalt. Dette er også viktig for at samfunnskritiske funksjoner, som helsepersonell skal få utføre sine livsviktige oppgaver. 

 

 

Smitterisiko om bord

 

Hvordan kan jeg bidra til å redusere risikoen for smitte ombord i bussen?

Vi oppfordrer alle som ikke har samfunnskritiske jobber til å ikke reise med bussen. Har du mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet. Vi gir følgende reiseråd til våre passasjerer:

  • Ikke gå på bussen hvis du ser at det er dårlig plass.
  • Hold 1 meters avstand til andre passasjerer og sjåføren
  • Reis utenfor rushtiden, gå, sykle eller ha hjemmekontor.
  • Respekter tiltakene vi har innført for å skåne bussjåførene
  • Ha god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene.
  • Ta hensyn til dine medreisende.
  • Hvis du mistenker at du er smittet eller føler deg syk, skal du IKKE reise kollektivt.

 

Hva gjør dere hvis en sjåfør blir smittet?
Hvis vi mistenker at en sjåfør har blitt utsatt for smitte, tas vedkommende ut av jobb umiddelbart.

 

Kan koronaviruset spres via klimaanlegget i busser og båter? 

Ifølge Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Trondheim spres i koronaviruset IKKE via klimaanlegget i bussen. Koronaviruset smitter gjennom dråper og ikke via luft. Ifølge ekspertene er koronaviruset et tungt virus. Det innebærer at smittedråpene faller ned.

 

Hva gjør jeg hvis jeg ser en person som virker syk på bussen? 

Du bør holde god avstand for å unngå å selv bli smittet, men det er også viktig å huske på at ikke alle har korona, noen er også «bare» forkjølet.

 

Kan jeg reise med bussen hvis jeg tror jeg har vært i kontakt med en som er koronasmittet?

Bussen er svært viktig for de som jobber innenfor samfunnskritiske områder. Hvis du mistenker at du har vært i kontakt med en som har fått påvist koronavirus, skal du følge «føre-var»-prinsippet og ikke reise med bussen. Alternative fremkomstmidler som personbil eller sykkel bør benyttes.

 

Kan jeg reise med bussen hvis jeg er i karantene?

Nei, det er strengt forbudt å bryte karantenen. Brudd på karantenen kan bli straffet med bøter og fengselsstraff. Her finner du en oversikt over hvem som er pålagt å ha karantene

 

Kan jeg reise med bussen hvis jeg er litt forkjøla?.

Hvis du mistenker at du er syk eller smittet, skal du ikke reise kollektivt. Dette er et dugnadsansvar vi alle må ta. Rådet fra myndighetene er at du skal vente minst syv dager etter symptomfrihet med å bevege deg ut.

 

For å unngå smitte er det viktig med god plass på bussen, hva gjør dere for å unngå fulle busser? 

Har du mulighet til det, bør du reise utenfor rush eller ha hjemmekontor. Eller om du har mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet. Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du følge myndighetenes råd og ikke reise kollektivt.

 

 

Refusjon og reisegaranti

 

Gjelder reisegarantien?

Fra og med 13. mars gjelder ikke Østfold kollektivtrafikk sin reisegaranti. Årsaken til det er at koronaviruset defineres som en omstendighet som Østfold kollektivtrafikk ikke råder over, i dette tilfellet en pandemi. Det innebærer at Østfold kollektivtrafikk ikke gir erstatning for forsinkelser, kanselleringer og lignende. Les mer om reisegarantien her.

  

Jeg har kjøpt periodebillett, får jeg refundert penger hvis jeg ikke vil eller kan reise med bussen nå? 

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer alle som ikke jobber innenfor samfunnskritiske områder til å velge alternative transportmidler som personbil eller sykkel. Vi refunderer derfor penger til alle som har kjøpt 7, 30 eller 365 dagers periodebillett. Refusjonsbeløpet avhenger av hvor lang den gjenværende perioden er i billetten. Les mer om refusjon her.

 

 


Publisert 12. mars 2020. Sist oppdatert 19. mars 2020