Om koronaviruset og buss i Østfold

Vi anbefaler at du setter deg inn i reiserådene for kollektivtrafikken. 

Denne siden oppdateres fortløpende. 

 

Er kundesenteret til Østfold kollektivtrafikk åpent?

Ja, kundesenteret vårt er åpent. Åpningstidene ser du her. Du kan komme i kontakt med oss på Facebook, e-post og telefon. På denne siden har vi laget en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar, kanskje finner du svaret på det du lurer på under. 

 

Busstilbudet

Kjører bussene som normalt?

Ja, pr i dag kjøres alle bussrutene som normalt. Østfold kollektivtrafikk har et ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Parallelt har vi et ansvar for at de som jobber innenfor samfunnskritiske områder kommer seg på jobb. Vi jobber for at de aller fleste av våre linjer, skal gå som normalt i henhold til rutetabellene. Likevel kan det komme innstillinger og endringer. Følg med på nettsiden vår og Facebook for nyheter.

Kan dere sette inn minibusser hvis dere innstiller busser?

Vi har dessverre ikke minibusser som står i beredskap til å kjøre når det skjer hendelser som er utenfor vår kontroll. Pr i dag går alle ordinære bussruter som normalt. 

Hvorfor står det ca. foran alle bussavganger på de digitale tavlene i bussterminalen og holdeplassene? 

Grunnen til at det står ca. foran alle tiden er at bussene går etter planlagt tid, og ikke i sanntid. Bussene kjører i henhold til rutetabellene med mindre noe annet er kommunisert. 

Hvorfor setter dere ikke inn flere busser for å unngå mange passasjerer på bussen? 

Vi har ingen flere busser å sette på veien. De bussene som kjører nå er de bussene vi har til rådighet. 

Hvorfor kjører dere med fulle busser?

Vi oppfordrer alle til å unngå å reise med bussen, men heller velge alternativ transport. Vi oppfordrer også foreldre til å kjøre barna sine til skolen. Til tross for det, så ser vi en betydelig økning i antall passasjerer, spesielt siden skolestart. Vi minner om at det er passasjerenes eget ansvar å overholde smittevernet.

Hvis du likevel  reise kollektivt, er det viktig at du:

 • Unngår å reise når mange skal samme vei - enten det er til og fra jobb og skole eller på fritiden.
 • Holder 1 meters avstand til dine medpassasjerer, både på bussholdeplassen og om bord i bussen.
 • Ikke går om bord dersom du ikke kan holde anbefalt avstand til andre passasjerer. Vent på neste bussavgang.
 • Unngår kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Bruker munnbind i områdene der helsemyndighetene anbefaler det. Opplever du trengsel kan det også være lurt å bruke munnbind. Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av bussen og har forlatt området med trengsel. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Mer om munnbind og korrekt bruk finner du på nettsidene til FHI.
 • Oppfordrer barna dine til å gå eller sykle, eller kjør dem til skolen.
 • Forklarer barna dine at de ikke kan kjøre buss «gratis» selv om de må gå inn bak og ikke kan betale til sjåføren.

 

Betaling

 

Hvordan betaler jeg på bussen?

Du kan kjøpe billett med bankkort eller benytte busskort, du kan også kjøpe periodebillett og enkeltbillett i ØstfoldBillett-appen og enkeltbillett med SMS. I tillegg kan du kjøpe periodebillett i nettbutikken. Hvis du kjøper periodebillett i nettbutikken, starter den automatisk dagen etter kjøpet. Det betyr at du ikke lenger trenger å "aktivere" periodebilletten din på billettmaskinen til sjåføren. Tusen takk for at du kjøper billett!

Kan jeg betale med bankkort på bussen?

Ja, der hvor fremdøren er åpen kan du betale med bankkort.

Er det gratis å ta buss nå?

Nei, det er ikke gratis å ta buss. Alle som reiser med oss må kjøpe enkelt- eller periodebillett. Østfold kollektivtrafikk må ha billettinntekter for å sikre et godt busstilbud. 

Jeg har ikke smarttelefon, hvordan får jeg kjøpt billett? 

Vi følger helsemyndighetenes råd, og det innebærer at sjåførene skal ha minst mulig kontakt med passasjerene. Hvis du ikke har smarttelefon kan du benytte SMS-billett eller kjøpe periodebillett i nettbutikken som starter automatisk dagen etter kjøp.  Det betyr at du ikke lenger trenger å "aktivere" periodebilletten din på billettmaskinen til sjåføren. Hvis du ikke har et busskort kan du bestille dette gratis. Det gjør du ved å sende oss en e-post eller skrive til oss på Facebook.

Tusen takk for at du kjøper billett! 

Hvordan betaler jeg på Hvalerferga?

Se informasjon fra Hollungen AS om betaling.

 

Sikkerhet om bord 

Hvorfor har dere stengt døren foran og sperret de to første seterekkene?

Vi er avhengig av friske sjåfører, og derfor har vi innført tiltak for å begrense kontakten mellom sjåførene og passasjerene. Alle som reiser kollektivt må derfor kjøpe billett i ØstfoldBillett-appen eller i nettbutikken. Våre billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet. 

Hvordan ivaretar dere sjåførene?

Vi har innført strenge tiltak i bussene for å ivareta sjåførene. Vi har blant annet stengt dørene foran og sperret de to første seterekkene. Kollektivtrafikken er viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang. For å opprettholde et normalt busstilbud, er sjåførene helt avhengig av å unngå koronasmitte. Busselskapene har derfor ekstra fokus på renhold av sjåførfasilitetene på bussterminalene, i tillegg til sjåførplassen om bord i bussen og alle steder som berøres ofte av passasjerene, slik som stenger folk holder seg fast i og stoppknapper. Alle sjåfører er utstyrt med antibakteriell-væske til egen bruk. 

 

Om kollektivtilbudet

Hvorfor settes ikke kollektivtrafikken på vent? 

Statsminister Erna Solberg har utpekt transport som en samfunnskritisk funksjon, og har derfor bestemt at all kollektivtransport skal gå som normalt. Dette er også viktig for at samfunnskritiske funksjoner, som helsepersonell skal få utføre sine livsviktige oppgaver. 

 

Smitterisiko om bord

Er det trygt å reise kollektivt? 

Vi stiller oss bak myndighetenes oppfordring om å unngå å reise kollektivt.

Det skal være trygt å reise med oss, og derfor oppfordrer vi deg til å ikke ta bussen med mindre du må, slik at det blir plass til de som må ta bussen. Men, vi gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake på bussen igjen når det er trygt å reise med en full buss.

For å redusere risikoen for smittespredning er vi dessuten avhengig av at passasjerene følger smittevernreglene. Det er spesielt viktig å holde 1 meter avstand til hverandre i bussen. 

Hvordan kan jeg bidra til å redusere risikoen for smitte ombord i bussen?

Vi oppfordrer alle som ikke er nødt til å ta bussen til skolen eller har samfunnskritiske jobber til å ikke reise med oss. Har du mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet. Vi gir følgende reiseråd til våre passasjerer:

 • Ikke gå på bussen hvis du ser at det er dårlig plass.
 • Hold 1 meters avstand til andre passasjerer og sjåføren
 • Reis utenfor rushtiden, gå, sykle eller ha hjemmekontor.
 • Respekter tiltakene vi har innført for å skåne bussjåførene
 • Ha god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene.
 • Ta hensyn til dine medreisende.
 • Hvis du mistenker at du er smittet eller føler deg syk, skal du IKKE reise kollektivt.

Hva gjør dere hvis en sjåfør blir smittet?
Hvis vi mistenker at en sjåfør har blitt utsatt for smitte, tas vedkommende ut av jobb umiddelbart.

Kan koronaviruset spres via klimaanlegget i busser og båter? 

Ifølge Folkehelseinstituttet spres i koronaviruset ikke via klimaanlegget i bussen. Koronaviruset smitter gjennom dråper og ikke via luft. Ifølge ekspertene er koronaviruset et tungt virus. Det innebærer at smittedråpene faller ned.

Hva gjør jeg hvis jeg ser en person som virker syk på bussen? 

Du bør holde god avstand for å unngå å selv bli smittet, men det er også viktig å huske på at ikke alle har korona, noen er også «bare» forkjølet.

Kan jeg reise med bussen hvis jeg tror jeg har vært i kontakt med en som er koronasmittet?

Bussen er svært viktig for de som jobber innenfor samfunnskritiske områder. Hvis du mistenker at du har vært i kontakt med en som har fått påvist koronavirus, skal du følge «føre-var»-prinsippet og ikke reise med bussen. Alternative fremkomstmidler som personbil eller sykkel bør benyttes.

Kan jeg reise med bussen hvis jeg er i karantene?

Nei, det er strengt forbudt å bryte karantenen. Brudd på karantenen kan bli straffet med bøter og fengselsstraff. Her finner du en oversikt over hvem som er pålagt å ha karantene

Kan jeg reise med bussen hvis jeg er litt forkjøla?.

Hvis du mistenker at du er syk eller smittet, skal du ikke reise kollektivt. Dette er et dugnadsansvar vi alle må ta. Rådet fra myndighetene er at du skal vente minst ti dager etter symptomfrihet med å bevege deg ut.

For å unngå smitte er det viktig med god plass på bussen, hva gjør dere for å unngå fulle busser? 

Har du mulighet til det, bør du reise utenfor rush eller ha hjemmekontor. Eller om du har mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet. Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du følge myndighetenes råd og ikke reise kollektivt. Det er passasjerenes ansvar å overholde smittevernreglene. Vi har ikke flere busser vi kan benytte. De bussene som kjører nå er de bussene vi har til rådighet. 

 

Billettkontroll

Når starter billettkontrollene? 

Våre kontrollører fra AVARN Security (Tidl. NOKAS) er jevnlig tilstede på utvalgte bussterminaler. Etter hvert vil det bli gjennomført kontroller på bussene også. Hvis du har spørsmål om billettkontrollene må du ta kontakt med kundesenteret. 

Hvorfor starter dere med billettkontroller igjen?

De siste månedene har vi sett at antall busspassasjerer som reiser med oss ikke samsvarer med billettinntektene. Vi vet derfor at det er mange som ikke betaler for seg når de skal reise med oss. Bussen er ikke gratis, og vi er helt avhengig av inntekter for å levere et godt kollektivtilbud. Vi vet at mange passasjerer har vært frustrerte fordi de har vært usikre på hvordan de skal betale for bussturen. Derfor har vi blant annet sendt ut gratis busskort, og har automatisk aktivering av månedskort i nettbutikken. Vi jobber hele tiden med å gjøre det så enkelt som mulig for deg å reise med oss. Billettkontrollørene skal gi råd og veilede deg som synes det er vanskelig å vite hvordan du skal få betalt for bussreisen. 

Hva skal billettkontrollørene gjøre? 

I første omgang skal billettkontrollørene hjelpe dem som er usikre på hvordan de kan kjøpe billett og gi råd og veiledning til dem som har spørsmål. 

Hvordan kan billettkontrollørene hjelpe meg med å kjøpe billett? 

De kan vise deg hvordan ØstfoldBillett-appen fungerer hvis du har smarttelefon.

Hvis du ikke har smarttelefon, men har tilgang til internett hjemme eller gjennom venner og bekjente kan de fortelle deg hvordan du kjøper månedskort på busskortet. Busskortet kan vi sende deg gratis i posten.

 

Flex 

Kjører Flex fortsatt?

Ja, men for å redusere risikoen for koronasmitte har vi begrenset kapasiteten. Det betyr at Flex vil ha maks seks passasjerer per tur med minibuss. 

Hva om jeg er avhengig av å reise på en bestemt dag?

Dersom du er helt avhengig av å reise med Flex på en bestemt dag, anbefaler vi at du bestiller tur i god tid. Du kan bestille reise 14 dager frem i tid. Ring oss på telefon 69 12 54 60 for å bestille tur. 

Hvorfor kan jeg ikke bestille reise med Flex på internett?

Løsningen for nettbestillinger fungerte dessverre ikke tilfredsstillende. Vi ønsker derfor at du i stedet ringer  69 12 54 60 for å bestille tur. 

 

Refusjon og reisegaranti

Gjelder reisegarantien?

Kapasiteten om bord er inntil videre redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19.

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis bussen du skal reise med ikke har plass.

Jeg har kjøpt periodebillett, får jeg refundert penger hvis jeg ikke vil eller kan reise med bussen nå? 

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer alle som ikke jobber innenfor samfunnskritiske områder til å velge alternative transportmidler som personbil eller sykkel. Vi refunderer derfor penger til alle som har kjøpt 7, 30 eller 365 dagers periodebillett. Refusjonsbeløpet avhenger av hvor lang den gjenværende perioden er i billetten. Les mer om refusjon her.

 


Publisert 12. mars 2020. Sist oppdatert 30. juni 2021