Om koronaviruset og buss i Østfold

Vi anbefaler at du setter deg inn i reiserådene for kollektivtrafikken. 

Denne siden oppdateres fortløpende. 

 

 

Er kundesenteret til Østfold kollektivtrafikk åpent?

Ja, kundesenteret vårt er åpent. Du kan komme i kontakt med oss på Facebook, e-post og telefon. På denne siden har vi laget en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar, kanskje finner du svaret på det du lurer på under. 

 

Billettkontroll

Når starter billettkontrollene? 

Våre kontrollører fra AVARN Security (Tidl. NOKAS) vil være tilstede på utvalgte bussterminaler fra og med onsdag 17. juni. Etter hvert vil det bli gjennomført kontroller på bussene også. Hvis du har spørsmål om billettkontrollene må du ta kontakt med kundesenteret. 

Hvorfor starter dere med billettkontroller igjen?

De tre siste månedene har vi sett at antall busspassasjerer som reiser med oss ikke samsvarer med billettinntektene. Vi vet derfor at det er mange som ikke betaler for seg når de skal reise med oss. Bussen er ikke gratis, og vi er helt avhengig av inntekter for å levere et godt kollektivtilbud. Vi vet at mange passasjerer har vært frustrerte fordi de har vært usikre på hvordan de skal betale for bussturen. Derfor har vi blant annet begynt med utsendelse av gratis busskort, og automatisk aktivering av månedskort i nettbutikken. Vi jobber hele tiden med å gjøre det så enkelt som mulig for deg å reise med oss. Billettkontrollørene skal gi råd og veilede deg som synes det er vanskelig å vite hvordan du skal få betalt for bussreisen. 

Hva skal billettkontrollørene gjøre? 

I første omgang skal billettkontrollørene hjelpe dem som er usikre på hvordan de kan kjøpe billett og gi råd og veiledning til dem som har spørsmål. 

Hvordan kan billettkontrollørene hjelpe meg med å kjøpe billett? 

De kan vise deg hvordan ØstfoldBillett-appen fungerer hvis du har smarttelefon.

Hvis du ikke har smarttelefon, men har tilgang til internett hjemme eller gjennom venner og bekjente kan de fortelle deg hvordan du kjøper månedskort på busskortet. Busskortet kan vi sende deg gratis i posten.

 

Betaling

Hvorfor åpner dere ikke døren foran på bussen?
Vi jobber sammen med hele kollektiv-Norge for å finne gode løsninger for bussbransjen, og vi lover at vi gjør det vi kan for at det skal være tryggest mulig å reise samtidig som det skal være enkelt å betale for seg. Foreløpig har vi dessverre ikke funnet en god løsning på dette.
Hvorfor har dere ikke bare pleksiglass foran sjåførene?
Vi gjør det vi kan for at både sjåføren og passasjerene skal unngå koronasmitte. Et av tiltakene har vært å stenge døren foran og de fremste setene. En annen mulighet som bransjen har sett på, er å installere pleksiglass i bussene slik at det blir mulig å gå på foran igjen. Dessverre er dette en løsning som trafikkstasjonene har sagt nei til på grunn av gjenskinn i glasset.

Hvordan betaler jeg på bussen?

Du kan kjøpe periodebillett og enkeltbillett i ØstfoldBillett-appen. Fra og med 11. mai kan du også kjøpe periodebillett i nettbutikken. Hvis du kjøper periodebillett i nettbutikken starter den automatisk dagen etter kjøpet. Det betyr at du ikke lenger trenger å "aktivere" periodebilletten din på billettmaskinen til sjåføren. Hvis du ikke har et busskort kan du bestille dette gratis. Det gjør du ved å sende oss en e-post eller skrive til oss på Facebook. Tusen takk for at du kjøper billett! 

 

Kan jeg betale med bankkort på bussen?

Nei, dessverre. Slik situasjonen er nå er det ikke mulig å betale for bussbillett på bussen. Årsaken er at vi begrenser kontakt mellom passasjerer og sjåfører for å begrense smitterisikoen. Alle som skal reise med bussen må kjøpe billett i ØstfoldBillett-appen eller fylle på busskort i nettbutikken. 

  

Er det gratis å ta buss nå?

Nei, det er ikke gratis å ta buss. Alle som reiser med oss må kjøpe enkelt- eller periodebillett. Østfold kollektivtrafikk må ha billettinntekter for å sikre et godt busstilbud. 

 

Jeg har ikke smarttelefon, hvordan får jeg kjøpt billett? 

Vi følger helsemyndighetenes råd, og det innebærer at sjåførene skal ha minst mulig kontakt med passasjerene. Hvis du ikke har smarttelefon kan du fra 11. mai kjøpe periodebillett i nettbutikken som starter automatisk. Periodebilletten starter automatisk dagen etter kjøp. Det betyr at du ikke lenger trenger å "aktivere" periodebilletten din på billettmaskinen til sjåføren. Hvis du ikke har et busskort kan du bestille dette gratis. Det gjør du ved å sende oss en e-post eller skrive til oss på Facebook.

Hvis du ikke har tilgang til smarttelefon eller internett kan du ringe kundesenteret. De kan kjøpe billett til deg over telefonen.

Tusen takk for at du kjøper billett! 

 

Busstilbudet

 

Kjører bussene som normalt?

Østfold kollektivtrafikk har et ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Parallelt har vi et ansvar for at de som jobber innenfor samfunnskritiske områder kommer seg på jobb. Vi jobber for at de aller fleste av våre linjer, skal gå som normalt i henhold til rutetabellene. Likevel kan det komme innstillinger og endringer. 

Her finner du en oversikt over bussendringer som følge av koronaviruset 

 

Kan dere sette inn minibusser der dere har innstilt busser?

Vi har dessverre ikke minibusser som står i beredskap til å kjøre når det skjer hendelser som er utenfor vår kontroll. De fleste ordinære bussruter går som normalt. 

 

Hvorfor står det ca. foran alle bussavganger på de digitale tavlene i bussterminalen og holdeplassene? 

Grunnen til at det står ca. foran alle tiden er at bussene går etter planlagt tid, og ikke i sanntid. Bussene kjører i henhold til rutetabellene med mindre noe annet er kommunisert. 

 

Hvorfor setter dere ikke inn flere busser for å unngå mange passasjerer på bussen? 

Vi har ingen flere busser å sette på veien. De bussene som kjører nå er de bussene vi har til rådighet. 

 

Hvorfor kjører dere med fulle busser?

Østfold kollektivtrafikk har innført tiltak for å unngå fulle busser. Tiltakene innebærer en passasjerbegrensning på bussene. En ordinær buss rommer ca. 40 sitteplasser, med de nye tiltakene vil bussen ha rundt 20 sitteplasser. Bussjåførene har ansvaret for at antall passasjerer i bussen ikke overstiger anbefalingene. Tiltakene er i tråd med bransjeveilederen som kollektivbransjen selv har utarbeidet, og er innført i forbindelse med Helsedirektoratets nasjonale smitteveileder for persontransport.

 

Flex 

Kjører Flex fortsatt?

Ja, men for å redusere risikoen for koronasmitte begrenser vi kapasiteten. Det betyr at Flex vil ha fire passasjerer per tur med minibuss. Dersom du er helt avhengig av å reise med Flex på en bestemt dag, anbefaler vi at du bestiller tur i god tid. Du kan bestille reise 14 dager frem i tid. 

Hvorfor kan jeg ikke bestille reise med Flex på internett?

Vi merker at etterspørselen etter Flex har gått ned, og vi har derfor redusert bemanningen på kundesenteret. Kundesenteret skal prioritere telefonbestillinger for Flex. Du må ringe 69 12 54 60 for å bestille tur. 

 

 

Sikkerhet om bord

 

Hvorfor har dere koronamerket bussetene? 

Det gjør vi for at det skal være enklere å overholde 1 meters-regelen som myndighetene har innført. Hvis et sete er korona-merket skal du ikke sitte på det.

 

 

Hvorfor har dere stengt dørene foran og sperret de to første seterekkene?. 

Vi er avhengig av friske sjåfører, og derfor har vi innført tiltak for å begrense kontakten mellom sjåførene og passasjerene. Alle som reiser kollektivt må derfor kjøpe billett i ØstfoldBillett-appen. Våre billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet. 

 

Hvordan ivaretar dere sjåførene?

Vi har innført strenge tiltak i bussene for å ivareta sjåførene. Vi har blant annet stengt dørene foran og sperret de to første seterekkene. Kollektivtrafikken er viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang. For å opprettholde et normalt busstilbud, er sjåførene helt avhengig av å unngå koronasmitte. Busselskapene har derfor ekstra fokus på renhold av sjåførfasilitetene på bussterminalene, i tillegg til sjåførplassen om bord i bussen og alle steder som berøres ofte av passasjerene, slik som stenger folk holder seg fast i og stoppknapper. Alle sjåfører er utstyrt med antibakteriell-væske til egen bruk. 

 

  

Om kollektivtilbudet

 

Hvorfor settes ikke kollektivtrafikken på vent? 

Statsminister Erna Solberg har utpekt transport som en samfunnskritisk funksjon, og har derfor bestemt at all kollektivtransport skal gå som normalt. Dette er også viktig for at samfunnskritiske funksjoner, som helsepersonell skal få utføre sine livsviktige oppgaver. 

 

 

Smitterisiko om bord

 

Er det trygt å reise kollektivt? 

Vi stiller oss bak myndighetenes oppfordring om å unngå å reise kollektivt.

Det skal være trygt å reise med oss, og derfor har vi blant annet skjerpet renholdsrutinene og innført en passasjerbegrensning. For å redusere risikoen for smittespredning er vi avhengig av at passasjerene kan holde 1 m avstand til hverandre i bussen. Det innebærer at vi ikke kan ha like mange passasjerer som vi pleier. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å ta bussen med mindre du må. Men, vi gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake på bussen igjen når det er trygt å reise med en full buss.

Hvordan kan jeg bidra til å redusere risikoen for smitte ombord i bussen?

Vi oppfordrer alle som ikke har samfunnskritiske jobber til å ikke reise med bussen. Har du mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet. Vi gir følgende reiseråd til våre passasjerer:

  • Ikke gå på bussen hvis du ser at det er dårlig plass.
  • Hold 1 meters avstand til andre passasjerer og sjåføren
  • Reis utenfor rushtiden, gå, sykle eller ha hjemmekontor.
  • Respekter tiltakene vi har innført for å skåne bussjåførene
  • Ha god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene.
  • Ta hensyn til dine medreisende.
  • Hvis du mistenker at du er smittet eller føler deg syk, skal du IKKE reise kollektivt.

 

Hva gjør dere hvis en sjåfør blir smittet?
Hvis vi mistenker at en sjåfør har blitt utsatt for smitte, tas vedkommende ut av jobb umiddelbart.

 

Kan koronaviruset spres via klimaanlegget i busser og båter? 

Ifølge Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Trondheim spres i koronaviruset IKKE via klimaanlegget i bussen. Koronaviruset smitter gjennom dråper og ikke via luft. Ifølge ekspertene er koronaviruset et tungt virus. Det innebærer at smittedråpene faller ned.

 

Hva gjør jeg hvis jeg ser en person som virker syk på bussen? 

Du bør holde god avstand for å unngå å selv bli smittet, men det er også viktig å huske på at ikke alle har korona, noen er også «bare» forkjølet.

 

Kan jeg reise med bussen hvis jeg tror jeg har vært i kontakt med en som er koronasmittet?

Bussen er svært viktig for de som jobber innenfor samfunnskritiske områder. Hvis du mistenker at du har vært i kontakt med en som har fått påvist koronavirus, skal du følge «føre-var»-prinsippet og ikke reise med bussen. Alternative fremkomstmidler som personbil eller sykkel bør benyttes.

 

Kan jeg reise med bussen hvis jeg er i karantene?

Nei, det er strengt forbudt å bryte karantenen. Brudd på karantenen kan bli straffet med bøter og fengselsstraff. Her finner du en oversikt over hvem som er pålagt å ha karantene

 

Kan jeg reise med bussen hvis jeg er litt forkjøla?.

Hvis du mistenker at du er syk eller smittet, skal du ikke reise kollektivt. Dette er et dugnadsansvar vi alle må ta. Rådet fra myndighetene er at du skal vente minst syv dager etter symptomfrihet med å bevege deg ut.

 

For å unngå smitte er det viktig med god plass på bussen, hva gjør dere for å unngå fulle busser? 

Har du mulighet til det, bør du reise utenfor rush eller ha hjemmekontor. Eller om du har mulighet til å sykle eller gå, så gjør det og overlat plass til de som må bruke kollektivtilbudet. Dersom du er syk eller kan være smittet, skal du følge myndighetenes råd og ikke reise kollektivt.

 

 

Refusjon og reisegaranti

 

Gjelder reisegarantien?

Kapasiteten om bord er inntil videre redusert for å ivareta Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets anbefalinger for å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19.

Som kunde har du rett til transport innenfor den kapasiteten vi har mulighet til å ha med om bord. Det betyr at reisegarantien ikke gjelder hvis bussen du skal reise med ikke har plass.

  

Jeg har kjøpt periodebillett, får jeg refundert penger hvis jeg ikke vil eller kan reise med bussen nå? 

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer alle som ikke jobber innenfor samfunnskritiske områder til å velge alternative transportmidler som personbil eller sykkel. Vi refunderer derfor penger til alle som har kjøpt 7, 30 eller 365 dagers periodebillett. Refusjonsbeløpet avhenger av hvor lang den gjenværende perioden er i billetten. Les mer om refusjon her.

 

 


Publisert 12. mars 2020. Sist oppdatert 17. juni 2020