Om nye betingelser for priser, rabatter, aldersgrenser med mer fra 27. februar.

Under er en oppsummering av billettyper, rabatter, aldersgrenser og kundekategorier for buss i Østfold, Hvalerferga og Linje 9 Indre Østfold-Ås-Ski-Oslo.  

Betingelsene er nå i all hovedsak felles for kollektivreisende i Viken fylkeskommune.

Ny billettstruktur:

 Enkeltbilletter:

oversikt-billettpriser-enkeltbillett-okt

 

Periodebilletter:

 ostfoldbillett-priser-oversikt

  *Tom rute betyr at voksen pris gjelder.

 

Endring av aldersgrenser

 • Barn endres fra 4-15 år til 6-17 år.
 • Kategorien UngVoksen fra 20-24 år fjernes.
 • Det innføres en aldersbegrensning til og med 29 år for student. Det er ingen øvre aldersgrense i dag.
 • Enkeltbillett for voksen endres fra 20-66 år til 18-66 år.
 • Periodebillett for voksen endres fra 25-66 år til 20-66 år.

 

Endring av billettprodukter

 • Enkeltbillett og 24-timers billett utgår for ungdom.
 • 24-timers billett og 7-dagers billett utgår for studenter.
 • Periodebillettene 3- og 180 dager utgår for alle grupper.
 • Det innføres årskort for voksen og honnør.

 

Endring av rabattsatser

 • Rabatten for studentkort endres fra dagens 50 % til 40 %.  
  • Ny definisjon av student:
   • Studenter, lærlinger og lærekandidater under 30 år kan få 40% rabatt på 30-dagers periodebillett. Det samme gjelder elever på videregående skole som har fylt 20 år. Studentrabatten gjelder bare på 30-dagers billetten, ikke enkeltbillett eller andre periodebilletter.

 

 • Reisepenger: rabatten på 30 % for voksen og 10 % for barn, ungdom og honnør fjernes.   
  • Når du betaler med reisepenger i kortet, betaler du enkeltbillettpris for hver reise. Reisepenger gir ingen ekstra rabatt, men du slipper kontanttillegget på 20 kroner.

 

 • Familierabatten: dagens tilbud er inntil 4 barn til og med 15 år reiser gratis i følge med voksen fra 20 år, som betaler voksenpris.
  • Ny rabatt blir: kun lørdag, søndag og offentlige helligdager.
  • Inntil fire barn under 18 år reiser gratis.
  • For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør-, student-, militær- eller ungdomsbillett og være over 18 år.

 

Endring av priser

 • Prisen for 30 dager periodebillett for student økes fra kr 350 til kr 420 pga redusert rabatt.

 

 • Ny 365-dagers periodebillett (årskort) for voksen og honnør koster kr 7000/3500.
  • Billetten lar deg reise i 12 måneder, men du betaler kun for 10.

 

 • Periodebillett for voksen endres fra 25-66 år til 20-66 år.
  • Det betyr at den tidligere UngVoksen-kategorien 20-24 år nå får økt pris for periodebillettene for 24 timer, 7- og 30 dager.
   • Før 50/150/450 kr
   • Nå 100/220/700 kr

 

Øvrige endringer

 • Østfold har ikke ombordtillegg i dag. Kjøper man billett for voksen med kontanter på bussen, blir billetten 5 kroner dyrere fra 27. februar. Dette gjelder ved kjøp av både enkelt- og periodebilletter for voksne. 
  • Kontanttillegget er et tiltak for å gjøre kollektivtrafik­ken mer punktlig. Salg av billetter på bussen tar lang tid, derfor er det viktig at flest mulig kjøper billett på forhånd. Da kommer alle raskere frem.
  • Reduserer man betaling med kontanter på bussen, øker man også sikkerheten for sjåførene ved at risikoen for ran blir mindre.
  • Kjøper man voksen billett i billett-appen før man reiser, slipper man kontanttillegget og sparer penger. Man slipper også kontanttillegget ved betaling med bankkort eller busskort med reisepenger.

 

 • Det innføres betaling for sykkel. Prisen blir den samme som en barnebillett.
  • Man betaler barnepris for sykkel, stor sparkesykkel, ståhju­ling og spark.
  • Det er gratis å reise med små barnesykler, sammenslåtte sykler, små sparkesykler som enkelt kan tas under armen og spesialsykler for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

 • 27. februar lanseres en Nedre Glomma enkeltbillett for voksen og barn/ungdom/honnør i billett-appen. Prisen er den samme som på buss kr 25/15.

 

 • Januar 2020 var det en sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Nytt kommunenavn er Indre Østfold kommune. Dette blir en prissone fra 27. februar.

 

 • Ledsagere til personer med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene, reiser nå gratis. Tidligere betalte ledsagere honnørpris.
  • Ledsagerbevis må kunne fremvises i en billettkontroll.
  • Ledsagerbevis utstedes av kommunen, og det er personen med nedsatt funksjonsevne som får beviset.

 

 • Østfold billetter i Entur-appen.
  • Målsettingen for politikerne i Viken er at innbyggerne i Østfold, Akershus og Buskerud og enkelt skal kunne kjøpe billett i hele området på tvers av kollektivselskap, og uavhengig av om de reiser med tog, buss, båt, trikk eller bane.
  • Fra 27. februar vil enkeltbilletter for Østfold også være tilgjengelig for kjøp i Entur-appen. Da kan innbyggerne i Viken kjøpe sin kollektivbillett, inkludert reiser i Oslo, i ett samlet kjøp via Entur.
  • Neste skritt er å få på plass periodebilletter for hele området.

 

Endres ikke

 • Fellesbilletten for buss og tog som selges i Vys app, videreføres inntil ny avtale med Jernbanedirektoratet er på plass.
  • Fellesbilletten er en rabattert periodebillett på buss i Østfold for voksen 7 dager til kr 100 og 30 dager til kr 300.
  • Tilsvarende tilbud for studenter gjelder kun periodebillett 30 dager til kr 200.

 

 • BuzzBilli videreføres som i dag, dvs bussbilletter til barnehagene og skolene i Østfold ved gruppereiser mellom kl 09.00 og 13.30 til kun kr 5 pr tur.
  • BuzzBilli billetter kan også benyttes av norsk/voksenopplæringselever ved gruppereiser på dagtid.
  • Billettene kjøpes på bussen eller i billett-appen og gjelder for voksne og barn.
  • En gruppe defineres som to eller flere fra enten skole eller barnehage som reiser sammen.
  • Barn under 6 år reiser gratis.

 

 • Hund reiser gratis .
 • Rullestolbrukere reiser gratis.
 • Fri overgang i inntil 90 minutter.
 • Kortkostnad kr 50.

 

Nedre Glomma

 • Nedre Glomma-kortet er redusert fra kr 600 til kr 300 for 30 dager.
 • Prisen for enkeltbillett for voksen er redusert fra 40 kr til 25 kr.
 • Prisene for enkeltbillett for barn og honnør er redusert fra 20 kr til 15 kr.
  • februar lanseres en Nedre Glomma enkeltbillett for voksen og barn/ungdom/honnør i billett-appen. Prisen er den samme som på buss kr 25/15.
 • Gratis buss for ungdom til og med 19 år hverdager etter kl. 17 og hele lørdag, søndag og helligdager.

 

Linje 9 Indre Østfold-Ås-Ski-Oslo

Har samme regler og betingelser som på lokalbussene, men gjelder for reiser til Ås, Ski og Oslo.

 1. januar 2020 var det en sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Nytt kommunenavn er Indre Østfold kommune. Dette blir en prissone fra 27. februar, og dermed får linje 9 nye priser.

Det er kortterminal om bord i bussene. Billettene til linje 9 er foreløpig ikke tilgjengelig i billett-appen.

 

Hvalerferga

Hvalerferga har samme regler og betingelser som på lokalbussene, men høyere priser for enkeltbillett kr 70/35.

Prisen for 30- og 360 dager er den samme som for buss, mens det er noe høyere priser for øvrige periodebilletter.

Det gjøres tilsvarende endringer i betingelsene som på buss fra 27. februar, bortsett fra at det ikke blir betaling for sykkel.

 

 

Aldersgrenser

Enkeltbillett

  Barn

6-17 år

35,-

  Ungdom

18-19 år

-

  Student

20-29 år

-

  Voksen

18-66 år

70,-

  Honnør

f.o.m 67 år

35,-

*Tom rute betyr at voksen pris gjelder.

 

 

  Periodebillett

Aldersgrenser

24-timer

7-dager

30-dager

365-dager

  Barn

6-17 år

80,-

170,-

300,-

-

  Ungdom

18-19 år

-

170,-

300,-

-

  Student

20-29 år

-

-

420,-

-

  Voksen

20-66 år

160,-

340,-

700,-

7.000,-

  Honnør

f.o.m 67 år

80,-

170,-

350,-

3.500,-

*Tom rute betyr at voksen pris gjelder.

 


Publisert 16. februar 2020. Sist oppdatert 10. mai 2021