Om nye billettprodukter i Nedre Glomma

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Bypakke Nedre Glomma og Østfold kollektivtrafikk har inngått ny avtale om reduserte priser på buss for Nedre Glomma i 2021.

Hvilke billettprodukter introduseres i Nedre Glomma?

Det er innført flere alternativer ved kjøp av Nedre Glomma-kortet, i tillegg innføres det en fritidsbillett for barn og honnør.

 

Hvorfor introduserer dere nye billettprodukter i Nedre Glomma?

Billettproduktene innføres som et ledd i satsingen på kollektive tiltak i pressområder og, og for å møte endringene i samfunnet med ønske om mer fleksibilitet og flere som jobber hjemmefra. Målet med de nye billettproduktene er å øke antall kollektivreiser i regionen og bidra til at enda flere velger mer miljøvennlige transportmidler i Nedre Glomma.

 

Hvorfor introduseres billettproduktene bare i Nedre Glomma?

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner til billigere buss. Bypakke Nedre Glomma bidrar til reduserte priser på enkeltbilletter i området, i tillegg til Nedre Glomma-kortet og fritidsbilletten. Disse tiltakenes håper vi bidrar til at flere velger bussen eller andre miljøvennlige transportmidler.

 

Hvor mye koster fritidsbilletten?

Fritidsbilletten fungerer som en enkeltbillett og koster kr 10,-. 

 

Hvem kan kjøpe fritidsbilletten?

Fritidsbilletten kan benyttes av barn (6-7 år) og honnør (fra og med 67 år).

 

Når kan jeg kjøpe fritidsbilletten?

Fritidsbilletten kan kjøpes fra kl 17 på hverdager, samt hele lørdag og søndag.

 

Hvilke tidsperioder kan jeg kjøpe Nedre Glomma-kortet for?

  • Nedre Glommakortet 24 timer - kr 60,-
  • Nedre Glommakortet 7 dager - kr 120,-
  • Nedre Glommakortet 30 dager - kr 350,-
  • Nedre Glommakortet 365 dager - kr 3.500,-

 

Hvor lenge vil disse billettproduktene finnes?

Tilbudet evalueres underveis og det er ikke satt noen varighetsdato. Dersom det skulle skje endringer vil vi informere i god tid. 


Publisert 10. mai 2021. Sist oppdatert 10. mai 2021