Om prisendring 2021

22. mars 2021 endrer vi prisene. Parallelt med Ruter og Brakar, økes prisen på enkelte billettyper. Billettinntektene bidrar til å opprettholde dagens kollektivtilbud.

 

Dette er tredje gangen dere øker prisene på ett år. Hvorfor øker dere prisene?

Prisøkningen er en årlig prisjustering for å dekke inn kostnadene kollektivtrafikken får som et resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet.

 

Kommer dere til å øke prisene igjen snart?

Det er foreløpig ingen planer om flere prisjusteringer i 2021.

 

Hvor mye øker prisene?

Prisene økes for alle periodebilletter i Østfold. På Hvalerferga økes prisen med 10% for kjøretøy, og alle periodebillettene får samme pris som på buss. Det gjeninnføres også betaling for Flex.

 

Hvorfor øker dere prisene på periodebilletter?

Grunntaksten for ØKTs enkeltbilletter er hhv. 20 kroner (barn, honnør) og 40 kroner (voksen). Dette er noe høyere enn tilsvarende billetter hos Brakar og Ruter. Siden de fleste reiser innenfor en sone, blir det denne prisen man forholder seg til når man vurderer prisnivået på buss. Derfor skånes prisen på enkeltbillettene ved denne prisjusteringen.

 

Hvorfor øker dere ikke prisen på enkeltbilletter?

Prisene på ØKTs periodebilletter er en del lavere enn hos de to andre selskapene. Fra 22. mars økes derfor prisene med hhv. 5 kroner for 24 timers billett og 10 kroner for 7, 30 og 365 dagers billetter.

 

Hvorfor er billettene billigere i Nedre Glomma?

Billettene finansieres av Bypakke Nedre Glomma. Det er et politisk mål å gjøre det mer attraktivt for innbyggerne i Sarpsborg og Fredrikstad å reise med bussen. Hensikten er å skape større motivasjon for å la bilen stå. Slik vil personbiltrafikken i byene bli mindre og flyte bedre. Det er en endring alle som bor og ferdes i byene vil ha glede av. De lavere bussprisene er finansiert av regjeringen, som har tildelt midler til Nedre Glomma til b.la dette formålet.


Publisert 18. mars 2021. Sist oppdatert 10. mai 2021