Reisegaranti

Er bussen mer enn 20 minutter forsinket, refunderer vi dokumenterte utlegg med inntil 550 kroner.

Om reisegarantien og korona-viruset

Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Østfold kollektivtrafikk ikke kan styre, slik som situasjonen med korona-viruset.

Det betyr at vi ikke gir erstatning for forsinkelser, kanselleringer osv. som inntreffer fra og med fredag 13. mars. 

 

Refusjon

Det er viktig for oss at du kommer deg dit du skal, når du skal. 

Hvis bussen er mer enn 20 minutter forsinket, refunderer vi dokumenterte utlegg til drosje, egen bil (kilometergodtgjørelse) eller annen alternativ kollektivtransport med inntil 550 kroner.

Hvis bussen er mer enn 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer, dekker vi dokumenterte utlegg med inntil 825 kroner.

Du må først ringe oss på telefon 69 12 54 60 for å sjekke muligheten for alternativ transport.

Hvis dette ikke er mulig, må du i første omgang selv besørge transporten, og deretter søke om refusjon for dine utlegg på reisegarantiskjemaet.

 

Fredrikstad

Hvis gratistilbudet i Fredrikstad blir en stor suksess og enkelte busser blir fulle, så skal vi gjøre vårt beste for å få deg dit du skal.

Vi trenger samtidig litt tid til å omprioritere busser eller finne alternativ transport, og ber derfor om litt tålmodighet nå i starten av perioden.

Hvis du ikke kommer med bussen fordi den var full, og det er mer enn 20 minutter til neste buss, så kan du ringe oss på tlf 69 12 54 60 for å sjekke muligheten for alternativ transport.

 

Slik søker du

 • Søk refusjon digitalt eller send en e-post til reisegaranti.okt@viken.no.
 • Kravet må sendes innen fire uker etter du tok drosje, egen bil eller alternativ kollektivtransport.
 • Blir refusjonen godkjent, får du normalt pengene på konto innen fire uker.

 

Når får jeg refusjon?

Du har rett til inntil 550 kroner i refusjon hvis bussen er mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre uregelmessigheter og feil i tilbudet vårt som ikke er forhåndsannonsert, og du har:

 • Beregnet nok overgangstid (minst 5 minutter)
 • Beregnet nok gangtid
 • Brukt riktig rutetabell
 • Avviket ikke var annonsert på forhånd

Hvis du vet at du kan komme fram med et annet rutetilbud bør du bruke dette, eventuelt i tillegg til drosje eller egen bil.

 

Når får jeg ikke refusjon?

Du får ikke refusjon hvis du visste om eller burde ha visst om problemet på forhånd, eller hvis årsaken ikke ligger hos oss (som for eksempel ved ekstremvær). Eksempler på forhåndsannonserte avvik er:

 • Annonsert flytting av holdeplasser
 • Kjente arrangementer som påvirker trafikkavviklingen
 • Streik
 • Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen, for eksempel ved at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Du har heller ikke krav på refusjon hvis du ikke har beregnet nok overgangstid, ikke har beregnet nok gangtid, eller du har brukt feil rutetabell.

 

Refusjon når du bruker egen bil

Bruker du egen bil får du refundert kilometergodtgjørelse etter statens satser. Dersom flere reiser sammen, er det kun sjåføren som kan sende inn krav om refusjon. Hvis det også kreves refusjon for ekstra passasjer må det dokumenteres at passasjeren hadde gyldig billett for reisen. Refusjonen gjelder kun kilometergodtgjørelse, ikke bompenger og parkering.


Publisert 9. november 2019. Sist oppdatert 19. mars 2020